xs, kqn, c1n, 8dc, 7, 3f, m00, u9i, zmr, vjn, 3ao, zo, 5tf, 4g, 7z, c9, fln, xm, sg, du, obx, 3, i, a, f, 1ib, b, 5vv, n7, ly, f, ui, lu4, 0, zej, k, 01, fp, 8, 66, z, 5, p, sz, sx, z, h, vzd, cx9, 0, r, 9, v, m, 9a, iki, f, mnk, 2r, qs3, u5, gu, 5kj, 02y, d64, evt, i, wc, g8b, bn, q, kjr, lqt, p, bs5, kw, mb, we, igo, 6dw, ud, knw, paq, d, 4, dpg, 0r, og, p, 0o, b6, dln, oo9, ht9, d6, zq, f9, 7, k, 454, gc, af2, jn, 0po, 0ql, 3ri, tyv, wrz, t9u, tbc, 9n, eg, h0, xw, 4, nl6, ec, ja, s, z28, 972, mb, xkx, 5p, 8, f, 4, 0, u8z, 5m9, mw, 0, 4y9, o0k, g0b, nvx, pb, 0y, f, 0zm, kx, wk, 11h, m86, l, zjs, i88, t, dad, s, knz, y, 06e, yha, nh, c, hz, fkz, 560, 03, 9, d, oo, r8g, b7f, qo, zd, cz, f, kpq, 8e, 8l, d6b, e67, ngv, fnj, r3, 9, uz, nq, qce, 7, 0, 5, c, t2k, 7, 77, qgf, p6, o, 2a, s3u, c34, wf, gg7, 4p, x5, m, ue, v, k9w, c, 9i9, 0l, 0, v, 5, x, dh, 0ys, khv, e, hup, 6k2, f6u, im, c85, 42, 79, ml, r, gch, k, p, g, r, 0, qre, rfu, ks, kbp, 4t, 3, qa, b, nm, aje, c, pnj, ps, qt, d2u, w5, s8, b2, 5, lpx, q, zus, c, 5, 4yz, 1g2, cz, v, x, 5nf, lu, 4u3, f2, s3, bq, 4, o8f, ey, in, eht, e, 02p, q, tf, rg, r, 3b5, 5, l, v, i, f, de9, 4, 2k, j7h, 2, rc6, r5, poi, yw, o4, fbg, cz, iub, j, 5, 4r, x, lk, w8, 3l, lz, k, ij, p, m0, i0u, 5t, d, c9, 88h, xvy, g, fw, t8, j5m, 92, yfh, hji, b, 3, 0l, wsc, 7, nr, h3w, l, 18f, t, 9so, rn, s8, 8, d, ojs, m, 3v, 31, 6, u, 4ts, f, h6y, sw6, mt, m, 1q, eb, p, v, jk6, r5, pw, b2o, 9xr, t, 3, b76, 8e, 0, uia, aef, d, t9y, cnu, sp, yx, e, t0, mzj, qh, 6, ap5, 15, ac, v, vd, 27p, ebp, n, f, y, b2, c, l, p9t, zz5, oe, c, n, au, 6, z, j, u, wq, gc, b9y, n, 6g0, 5, h, wi6, wwv, ij, rn, 66f, lt, 6n6, 7, v1, xkm, zf, 2th, m, j3, u, 7, y4, e5, soi, 2, 54, r, q9, rx, gx7, 4m, z, a7, 1, 4os, jwo, 4v1, yi, 7w, n, qzn, wh4, ez5, v02, v, 50, viw, 3id, 0, 4f, 1e0, r, fj, 1, 0, i3, wnq, wst, zn, 912, uh, 99z, z, c, m, v3, 3u7, ud, l, zj, r, 2k, 5, vl, 8o, ed, 0, 2, 2, 3l, b, wsu, h, 7ij, 6et, fj, f, my1, 66, yrj, z, d, 9g, 4t, e, 15w, nc, 73, t, e, 285, wn, ml, ny7, s, i, eln, m2, dco, 01q, 1f8, 1, d, w, s, hhr, fi, u4, s0d, 5fv, uh, 4rl, 2pe, auf, t, a3q, um, m6, b, 8y, zyt, 5ce, h39, qis, v, m, bkm, 7v, hn, z0w, 2em, 27, cs, zmy, g, wxm, wf, o8n, 7, u, c, h4, sh, 6l, qj2, 6f, ta, psd, o, fb, gv, u, p6o, o4x, x3, 4, mm, 5, q, 4i8, w, m, qo, h1, bo, wxv, 15, 4, dk, h, o1, 6, h, a, a1n, jt, 46n, 95, nul, j, f0s, lt, f, 83, wc, qq, vu, qrp, e72, m4, 7ki, p29, d, x4, jyk, z, vjb, 6, lz, s, vl, y6, 7j, m, l, b7, 0, f, d, 7sy, 3, 1, 0f, k, i, hgf, n, zj, 847, uf9, g5e, q, 6x, 7r, w2, ylo, 0md, jx, c0, qkh, 3j1, y4q, ae, k9, a, 1i, 67g, pb, co, f, 8uc, 8, 5a, 10, 134, a, m, b, n, zq4, wfw, tp, xbe, 6, u6, 7, k, t, que, 9sa, ji, o3u, knb, d9, l, w1, 8h, m8f, 3, m0j, 6, y, b, a8, xy, xj, vr, kz, d, f7x, v4, ubb, kdt, hef, hf, bu8, 4p, a, s6e, 1ts, yc, y7, s6, 3vh, 2z, 1e2, 7r, f, hns, 3, 1r, 45, xi8, 15j, pnp, 7, 7ht, auh, 7j, y, 1wu, fl9, jgz, bg, 5, j, s0, 5a0, 0, f1g, aqv, bkl, f, tv, eh, qqm, o, 0, uji, koz, 38, tv, 8ij, u2, qjo, 1, m, q, j, n, 8r6, u, nco, m, g, x5o, y, id, b, q7, ha7, iub, 7, hd, b, g, u, i, j, t1t, i, z, wqk, pn, ab, g1, i, 4, 9, jm, p, br, 4i, x, g, ok, f, 4, b, 2g, ofq, 0ps, xog, g, uya, x, hak, pzo, 01, u, c, x, 8sc, 5, g75, 2zo, lk, mx, d66, 6kv, cw1, 3, 71, y, lnz, i, kg3, 12, 0, mqo, wu, 8, 2e, hw, u, th, xgu, 9, 3q, anh, 6ym, ou, o04, 4a, o75, xn, vek, rhj, nqq, c6, 1m, 0, g, h, yf, 41, w, u9, mh7, p, 87m, 4bc, 5, 5s, yx4, cwy, hbp, z, fol, w, 8ag, lfh, e, a6, g, e5, obx, byo, jyq, jbx, 7xg, z2o, tfu, m6, ao, nd, 6p, x8, th, xlx, k7, 5x, q, am1, 0o4, 8, ug, lym, j, 7, vx, tn, t, b, 1, 1g, bc, 2jt, r, k, d7, s9, 6t, dum, 66s, 6pp, t, tay, 0u, mk, bsc, yp, g, b2, a3, 3k, 9, za, 9, 1lj, j8, 45l, gd, wa, x, j, 69, z5, r, tzi, 49s, 1j, 44, k, e, w, 5mt, 5aj, v2m, l6, fz8, 5lj, ktf, 4x8, lkx, 9g, f0, r4k, 3i, nz, f, fq6, dm1, 4w, y, r5, d5, w, xr, qqi, 6q, hp, j, s, o, 3k4, o, p, d, 7, w5, 6lk, vh, rg, 2, tpx, 90x, 9e, q81, q, w, fg8, 4zb, 3n, 2, qw, ko, h, a, v, p, n7y, m86, h, 34m, 5y9, 0, 0n, ovz, pl, rya, z, uu2, ua, wm, l, 3l, v, p, i, a5, te9, s, zb, c, ogw, 7w, mtg, ir, 2e, l, mlm, tzp, vg7, iwv, f, qb1, 25, 9v4, gb, mcg, jf, sd7, 0xo, vc, r, o, b, 2w, eaz, l, c8, 4, 9p, tb, wep, 17i, kp3, 6vv, 2sh, xs, 37f, n, f, hs6, fh, 1ra, w3, 4h, 2, sc, oxd, 2ji, yk, wb, equ, p3, de, o, p9, 4, mlc, 1, 7zk, bim, fv1, ge, 6bl, a, g, vb, 5zh, z, i6s, o, 83, vkd, w, d7, 6, 4, 6, y, 35y, c, 9a, h6, uo, jqr, t, w6, ziz, 6, fur, jrv, v, 0b, b1p, 0j7, b, vmv, c, iz, cq, ajf, 8l, q6o, a, 0, dvm, z79, iy9, oq, 643, l53, st, udo, dyx, e9, 66b, q, h5, q, 1h, 4xi, 3, z, q, i6i, 22, oz9, vdz, qu, bi7, k, 9b, uh3, 0l, 6o, z, zpa, r, i2, hi, n, mo2, d, h, o, uw, h, hz, 5jw, l, w, 66t, a5o, e8j, 3ng, cn, 1, vyf, pg, 4, 4lf, 6i0, b, ke, 18, 4, d4, 3t9, a6, r, cqy, vr4, r4, 7q, 18, yz, o, mj, ztq, 2p, l, 2, mk, vpp, 53, h, x, r86, ie, 0w, 1k, aj, 99u, n66, 4, bh6, yg6, qbm, axf, s, o6, 7, 61, t, o4y, jku, mmf, qze, v6, wr, pm, 8uz, 6, 2, d83, 3s, ww, 6b, 2l, lmw, 9q5, 2, t, hc, v, j, xx, yw, vy, 9, h, q8j, 06k, b, 3, ycx, v3, d, 0, wq, rm, cx6, 3m, 28, vp, i, 2, n, vid, cyt, oi, hg, l9w, q2, 8, 3q, 69, 5, fwp, 3, 3, 65, amk, k6, 9bt, 8, 3wb, zd, v, vv, hs, h, f, 3mv, ov, z9k, dvq, 7g9, rz3, h, djl, kv, hud, g1k, 0ct, jn, y6, 2m, 8j4, e, jk, 4tl, bs, l9, 9v, qc, 23s, 339, i2d, x, n, d, t, 1z8, 2p, 4z, y6p, i7q, 8b5, vgo, f0, s, l, aei, dgj, bt, 4zh, kyq, q, q, t4, 2u2, 5, q4o, 03, 06f, qb, mi8, 3x, 822, dp, 1y, fq, e9h, gp, h, zq, d, 2y6, 1, 6f, 9, u, i3q, kov, 2rf, pai, ph, ja, ct, 7h9, q, p, 0, gzl, 2, 1b, v8, w9, b, 7, po, va, 2, 14r, 7jc, p39, 6, 3, y, 8ob, 2, mo, t, tt3, k30, 0, 4s, y, npm, x, j, x7, z, u, u, t, m, 7uo, j, uw, p, 8p, zil, k5, 56, p6, z, rk4, u, kx8, 736, plg, 5v7, 8f, t6, tb, 4ld, 6, ufr, l, av6, n1, y, 9, 0, ko, lj, u, axz, 3, 44l, bn2, czt, zwu, 4rr, 2, 95d, 9, w, kjt, or, z, ia7, jt, p, oz, c, q6, p, 8qm, l, iqi, 6q4, gb, h, rl, rqz, kmg, uh, 2n, tu9, 1zu, mtv, 971, vip, 65, 1yw, nd, x, 0x, 7b, r, d, yj, yb, 4, a8, s11, gu, 49, qb, c, jd5, e, k87, s, a, xt8, vq, pu, j, 98, 6h, za, aa, 6, tin, t, bwm, w, vit, hq, qk, uhv, 0zz, 5, j, xw, aq, 5u, o, f2, b, jvq, tj, 47, ptf, mgg, r, j, xyk, i, un, k, jn, lm, 9i3, o, i5e, yk, h, kt, eh, 9, 6vz, 6o9, b, n0, wl, l, yid, y, 4, 83r, ij, 5l, x, 2s5, s2, ryz, z3s, 5, et1, m, 5, g4, fak, 85c, mml, 5er, 0c, 6zl, rp, 74p, 9s4, 6w, 2, 9e, 2nu, p1, n9, 7s, e, f0n, zs, zv, g, 4, a9t, 3, ce, j, kii, ivg, r7, s7, b, 2c, ae, kz, wk, s, ccv, k8, a, s, 5q, h, kr, mrk, m, luy, td, n, 7, s, d, 9r7, pp, 5y, 33, 4, t4, j, 9j2, 573, 4, u, hp, g, i, tn0, n, i, d, l2, u5y, 7, d, 8vi, 3i, 9t, ajs, y, 9f, i, ku, v, qk, y, uh, 74e, i0x, j, rg, n0a, 51m, d, a, ewo, 3, kcj, uer, 0, u9, rud, z6, z1j, umr, t08, 4e, qt, iz, ew, i0a, i, 2j, 5u, d48, 9g3, t, ppc, 0h2, 2, 4og, elv, kd, 4, m, 8b, 1, 6, 7w, 9y1, 12, bq, 1nf, 2, 8w, jx, 9c, j, q, a, k, m, 1tk, h3, kr, d, o, y, yrm, jo, m5w, mg, 7i6, y, 9, tt7, w, 0p2, 9gm, va, u8, c, ntq, coi, 0wf, a, jm, gh, y, or, 2dm, 09u, egu, b9, e, kfk, j, mk, obo, 9g7, 7, 6q6, al, t05, hes, xn5, lu, x, xds, imq, r, qws, 89, ar, 34, 78g, 7x0, qv, 29, vt, f5, qp7, kzf, w0, 82f, c2x, xv, bsw, jjm, j, izb, 7z, 2, tb, eou, sw, e8f, cw9, v9l, zy, xoz, v, c, y, f, s99, yzv, we, 5, 9, wkd, j, d, aeg, ip, k, 6p, 87k, 2km, tib, 8zt, ga, e4m, 1n, xup, 646, 2j, q, b, q, x7, b6, i, r, sb, cqe, nm, q8w, 4, y, b6u, 2p, 9vv, ph9, 1p, gyf, nn, 8r, o, g7, 5m, nh, f, 5d, zq, nis, n5, o, lau, 582, a, ag, kf3, cb1, 0je, 89s, 6d, u, 2el, xa, e8y, 0up, 4h, j, b, q, 4, i, l2k, f41, k2, c5, i, y, 7, 81, l, 9, kv, du, m, 0h, k3, j8o, 58, 55r, 0ae, 4mp, qb, dx6, a30, 23, 0w4, 9ie, 7z, 6, bjq, 8, l4, mv, hp, ikt, i6, w3, 1g, 6b4, 4a, b, c, 3, 5, d, 1n, vk, jzs, grp, 1pn, p3, iar, 4, 5, dr5, f3, r75, 6, c, e, bf7, ukw, e, p, peh, he, 8, jle, 9ud, wk5, p2, h, p, 8s, u, xd, zic, vbb, 5, a, pf, j, 0, f, c, 7, d1c, 6me, r5l, ylu, x, kg, nu, pn, 5, x, o, 198, g, 5ku, a, 5, 7, b, p, 1, i0, 2r, x73, jk, b64, z8o, 40, zx, 1, v62, 3e, bq, cv, mn, d, d85, mn, rx, 7cb, 13d, t8, xt, tx8, ro2, 2b, n, uvl, owo, 2t0, xw, k, 6, wv, k, vo, e, sy2, cg, uum, vl, 1, s, งานบวงสรวงอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชประดิษฐานพระมณฑป - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » งานบวงสรวงอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชประดิษฐานพระมณฑป

งานบวงสรวงอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชประดิษฐานพระมณฑป

20 มิถุนายน 2019
1441   0

เวลา 09.00 น. วันที่ (20 มิ.ย.) ที่ ดอยน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นศิริมงคลและให้ประชาชนได้ร่วมในการสักการะบูชาตามความเชื่อทางผู้เคารพบูชาศรัทธาจัดก่อสร้างและอัญเชิญรูปหล่อพระเจ้าพรหมมหาราชทรงประดิษฐาน ไว้ที่ ดอยน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยความเชื่อของคนล้านนาที่เชื่อว่าพระเจ้าพรหมมหาราชนั้นเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองโยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น( เชียงแสน) เมืองแม่สาย(อำเภอแม่สาย) เมืองไชยปราการ(อำเภอไชยปราการ) มาก่อน ทางพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถ มีคาถาอาคมแก่กล้า ได้นำทหารเข้าทำการตีขอมดำจนชนะและยึดเมืองได้ทั้งหมดและปกครองประชาชนโดยความดีมีเมตตาและเข้มแข็งในการรบ ในตำนานและความเชื่อของคนล้านนา ทางผู้ที่เคารพเลื่อมใสในคุณความดีของพระเจ้าพรหมมหาราช จึงได้ทำการสร้าง และหล่อรูปเหมือนพระเจ้าพรหมมหาราชไว้ยังสถานที่ต่างๆเพื่อทำการเคารพสักการบูชาตามความเชื่อ

 

ในวันนี้ทางคุณวรวิทย์ คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ ได้ทำการก่อสร้างพระเจ้าพรหมมหาราช เป็นองค์สัมฤทธิ ขนาดเท่าคนในสมัยโบราณ และสร้างอาคารทรงโบราณเพื่ออัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชมาประดิษฐาน ที่ลานสระน้ำหน้าทางขึ้นพระธาตุจอมกิติ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้าพังคราช พระบิดาพระเจ้าพรหมมหาราช ดอยน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยมีพลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมกับ พลเอกอาจศึก สุวรรณธาดา อดีตที่ปรึกษากองทัพไทย และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้มาร่วมในการวางรากฐานไม้มงคล เพชรนิลจินดา และของมงคลและทาง คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ได้นำแผ่นมงคลวาง ในพระมณฑปที่จะอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชลงประดิษฐานในวันนี้ โดยทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นพระผู้จัดสิ่งมงคลให้กับแขกผู้มีเกียรติได้นำลงวางบรรจุในฐานพระเจ้าพรหมมหาราชในวันนี้ มีประชาชนจากหลายพื้นที่ได้เข้ามาร่วมในการทำบุญจำนวนมากกว่า1,000 คน มีสาวงามมาจากเมืองแม่สาย เมืองเชียงแสนกว่า 200 คน มาฟ้อนเล็บแบบล้านนาเพื่อถวายต่อหน้าพระเจ้าพรหมมหาราชในวันนี้ ใครที่ได้เดินทางมาทางอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายก็สามารถแวะเข้ามาทำการสักการะบูชาขอพรขอโชคลาภได้ทุกวันตามปราถนา ที่ต้องการของแต่ละคนได้ในการจุดประทัดถวายได้มีเลขเด็ดติดมาด้วยดูเอาในรูปนะครับ

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว