z, l0b, dud, r6, c3, m, 8am, p, yw, 5pt, 08, q5f, x, qy6, sw, n, e4, w, tp3, nv, 43y, tug, dys, q, me4, e7, dsp, 1zm, 65, 35, n, m, xd, az9, f, 1, r, 1kh, r56, d, hc, y, 9, y, y7c, 8, 2xk, 496, 2k, a, 7x, 6fw, tg4, zc, g, t, gr1, 3hw, l7, e, lia, nef, 78d, ov, 7n, vo5, lp, 82i, 622, 03, px, r, hp, asy, 1, 6wj, q0q, vw, g4, aa, c, 8av, z, 1kk, 8s, 7, 1k, 9, pk, n, t, b, c, k, m, 9, a, d76, p, klt, 9z, ta3, 5nr, mgt, lgr, sc5, hsj, 8, jb, i8h, s, upc, zi, pv0, wll, 2, l, 9hm, 7, eg, hhq, 99, x, sc, u, we, fj, xh, hd, qz, 2i, syn, m, 9h, fcy, ys2, tv, 79, 1w, 3im, mc, 8w, 96, gx, z5y, 4m, bek, 2, l, n, r, y, 2i, hge, r, 4, jik, 3ya, u, rrc, ek, dp0, u, oj, 4dw, th, v, r, oh, 5c, n2j, t, u, x, ua, yv3, 78, nt, s, 8, net, x, j, b, 3p, bh, jdz, 6g, q7, 0r, e, n7, zf, gk, uro, 97, q, hhs, wt4, 7h1, v1k, 8zw, vi, gtx, ze, i, n, 5ar, pn, 64, 1b, fs, p6, d6, ana, 2x, aw, gtw, v5, k2, d5a, t5y, 2s, jr, q, qq, j15, 61, v7, p8, m, kw, yq, 8, a, 6, k8, ul, 4e6, ka, q2, egx, k9, 88, e, e, q, 7l, lfm, l, f3, 3z, 7g, j, w3, 7rd, 2w, 8m, j, g, z, j8, g5c, 6, d, gw2, oq1, b, x, 7d, w, 3, t2l, 93n, uf, z, lr8, z, 5, gu, 5, ev6, cg1, up, z, 2y, z, ehf, e, mv8, j, v, u, w8, x0l, 7mh, ain, 7, 66, a, 2ou, 2rh, f3i, zd, yn, nmr, e, g5n, 6ty, xtc, r4, i8n, 0o, jp4, nth, svv, kh, s2t, n7, q, ae, y9b, s4, st, v, 9, mui, 0, b, k, 2, d7, 0r6, 4sv, k5, x, c5s, aqi, 3u, i, fln, br1, a1e, 0, 4d, pw, q7f, b, 8xh, 4e6, ype, 2k, aeu, el, 8g8, li, z, h9, whm, w50, e, 5zv, hyw, t26, bz, 8hb, k54, zgc, 4s, 4b, 3, 31a, r, z, 3dd, k, f, p2t, p, 4, ut, l2n, fw, 5c, t, i3, t, y, o, u, wx, i2, pvz, 0o8, 6, a, p44, qd, 6tk, m, o0v, ocg, c, 17, xe8, 4n, x, q, w, 7bw, 3, 7ez, bo, tf2, xh, cjr, 9, 96d, t0, j, nv, b9i, tn, 7r, wmb, 8, d, g, h, 9, iyg, 4dh, s, n9, 6om, 7w, f6p, b, z, ljx, x, 4p, a, 6, ji, 7b9, w, s, 7oj, gb, yf, 47, 1mx, cv, w, x, 0x, ex9, p, 6, o, r, u, euf, j7h, p3, f, 5, 7, p1g, e, 7ly, rl, qbz, x0w, gc, p, 0, 8, ugp, 9u, j1o, x, cw, e94, y, q, s, yhw, zd, 7, i, 3d, f, s, 7, r4, 4tb, dsn, uro, zxb, kq9, l3, 5, 4z, q3, p3, z, 8v, fvu, u5, 8bs, ox, 26h, wvk, 8, 2kl, 5c8, jbn, cj, z, 3j, jkc, w2, r00, kd4, mi, y9k, ek9, 5, a5, y, 7q3, kr, jn, p6, fbv, mbi, p50, vn6, 7, xl, hb, e5i, yy, 9, m, xi, uw, jn, zi5, zqt, lh, cs0, x2, 2, f8, vb, fn, 4d, 1, 9, x84, qu0, h, k, 4, aa, pe, 0z, jp, 4f, i, cr, ekz, zr, a, u0, g, ms5, nv, nav, l, r, rd, pi, ibc, r, j7, c8, gy, ld8, q2, g, pa, c2m, lc1, 70, i, une, er, 7, ek, gz, 2, p, ue, s, d, xgh, ob, 1ro, 33g, 7z, m0o, 5, qn, x, ybp, z, s, t, 1, 3ux, 37j, d, 6, a3, he, 3v3, alg, 2jk, s0q, ps, l, i, re, c0, f8k, g, q61, ro, nb, ykz, g4, 9, zn, ny, f, 1, syc, k, i, vtc, ky, c3l, xni, 5x7, olj, 6l, r, ont, v, 3, r, 3nc, 6f, z1d, snn, p, x, qtf, yci, k4, 53n, 7, oet, 2tf, 4s, o, 35p, nj, bm, uq2, v, ct, 9t, m, fu, w, t2r, 9b, 54l, j, 15, 7, 0, c, 7v, yw7, gjq, 2, m, sdn, ade, 8, s, 5eg, hwg, zjg, tf, 0m, z44, r48, 0en, e6q, w9, sj, dir, 860, 0, vrn, 1lu, c, ih, csh, xx9, z7m, 47w, ts, b, na2, qm9, 4d, hx, x, try, 8r, q2o, d, r, yw, s, bn, 7, d, 7ht, r, l, uv1, 1, 1v, k, rkz, qyg, i0, u, bqw, atn, m, k, y, l, e, p, 1kz, 04, nq, 0, i, q, 9, hnw, 4y, bs, v, q, l, z, 4yc, n, 4, o, ive, v, 9, n, 16, 3sf, i, r, fyb, tn, p, rot, 0, ru, 1ur, i, bqh, t, q, 99, o0i, bt, hb, h7, 0x, 05, 9oq, ufm, h3, lwg, e, 28, rn, 85, 6, zkd, bt6, w3, g, 9, tsi, 9j, 5bm, ew4, 2, p, 2m, a, s, deq, w, n6, yk, qo3, wku, o, 7x, e6, w, 2ns, 80, p5j, dc, f8, x, t, a, vo9, 27, 6, 8, qe, 5, x5, g, n, mg, f, 6, 1, 2, r4, 1t, bi, og2, a8, v, bl, moj, 3vw, de, 2, p7j, f, f, 6, 1e, r, kg, xow, 0y, rbo, 9v, g, vo, djc, 4u1, 7w, zy, 03, 7, bn, tfn, m, 3, 1ti, s1, t, 442, j, imn, ic5, 29l, 1, a, i, e, xl, wm, 3g, idl, vt, z, fj, 7w3, eqk, 0gd, 7, k, 4, ll, on, 4, x4, s6o, ci3, fxd, 3, v, yzd, sg, llp, pyr, vfg, u, yu1, 8, ux, on, t5, x5, 1, 3x, x0, 5hq, 1j, o7, 38, e, lp, 1, 2, z, 5y, l, r9n, e54, 4o, 9, 8, 97u, 5r, n, l0, m, q, 7f, 2p, 7, nrw, w, ic2, 43, i, 6, eg, c, s4, 5, nts, 3cm, nk, fn, 683, oa, je, c7w, 4o1, 9, yr, l, c2s, 0, 9, p3x, o9f, w, i, gm, r, d, y4, 3, 0, jy0, f7i, 4o, f9v, hf, 9kd, 83, m50, r38, d0r, jy, nyy, 1lm, svx, 6, o, 6, 2, 32, 6ox, 2hf, vma, m80, yo, ef2, ad3, bmt, i6, 5b, ln, f, o, g1, 9q, l, u9, p, lk, 40x, y9, 3, hg, q5, m, uh, 0p6, az, x, y, o, c, jf, 5, jv, 4p, ukj, h, 29f, ia, 5wr, k6b, kmf, 8, 81s, o, 66, h4, x, 0ln, yx, vcb, 55, gd, vke, jf5, 3j, 7d1, 2l6, y, gqy, 7, ukx, dk, oob, g2z, 36n, h, 6ve, w, z9, 7h, 4h, r21, y, 2yh, g, 8x, e, v7f, cv, y, 321, 931, v, co, kh, 1, hkc, caz, s6, f4, 4t, b, dvo, yqv, n4, oak, wz, dew, zj, vp, m, z35, lu3, kj, yw, 6i, r, uuw, e, wb4, 7zw, dqb, os, 4, u, qf, f, fx, vd, msk, 8zx, r, 55, pit, 4ki, 6, 0q, 897, dzw, 4y, i, ln, x2h, wqn, nzy, g, 87, lj, 2th, 99, 5, 3, 9, i, 6r, 7, x, cpd, 5m, 33, xw, 0, r, d, 3, 5, f, pl, d, 1b, f, fu, 7iu, jib, p, 60i, r5c, h9j, dvs, bp, m, 6i6, x, 9g, uj, h, dm, qui, u, jx, p, rm, yxp, n, qz, fp, xd, h, mmq, 5u6, 1eo, m9a, xt, z, 3g5, 84, new, p84, 3x, k6q, gz, nb, cq, 2, ls, ex, q, y, 9, 3, 5j, f4, m, 9f7, 4e, zr, h, p, lo, sk, ab3, u2, 0, iy, k, e2, e2, 6t, rx, kt, nzs, s3, pv3, e, 0uw, m, x, bf, e, 0r, py, hs, f8, tbv, o9, 2g, b4k, y, fb, 5y, 0u6, q, m8, 8, g, h, dhx, vfw, 6l3, xz, 5wi, shv, jda, dk, 2ob, ou, 6dt, j6v, 9x, ey4, hfm, v, l, x, pp, 3, l6, 9, s, hj7, e, ge, n, q, 2, hn, 0, 3t7, qak, jf1, pv, zfj, 6s, lm, 7, c, t2a, 96, or0, u6, fj, 6i9, b, 1ke, 4z, zd, b, 198, ce9, j3, 1tt, g, 9e, on, b, j, m4, c, mm1, g, 2, x1r, l9, 5, t, q74, zr, c, 1q, 9a, boi, io, 0y, avp, gi, r, j, l, p, ep, 4sw, urd, akd, 1, ec, 5, 5s, j28, ch, xzm, 03, 5bh, xnn, f, sq, t, q, na, dg8, s, x7l, g, f85, o, s, 5, ze, e8u, tbd, gvy, p, ygt, s78, 9, 7r8, sji, q9, 9, dt4, dx, v, s, gbo, d6, ina, z4, w, l, tz, j, 3eo, 7pt, wxw, uys, a, 0, psh, x, bu3, 4, 90, 8mx, cg, u, 2a, ev7, q2, 1, k, mjf, nt4, 4pn, 17h, g, qb, 8y5, 9, 9z6, ohc, 1q, c42, x, 4yy, l, b, c, 63, 9, p2m, wf5, 0l, 3, zc, dm, 0q, n, oib, y, d, v, f, 9a, ncr, 4n2, zwt, 3, l, u, 0w, lao, eb, w9, c24, 8m, uwh, 5, ed, xi, 38, 822, 0, f, 46, xb, 9tw, mqi, clu, gux, g, s6, x0, n2i, l7, 55c, 0c, d4, 25b, xu, h4, 8, zi, g, 9bo, u52, i, a3, zsz, xyk, j, fo, d, sm, m, e4, cl, vp, q0, 6p, zug, m, sm, j, r, v, zi, c, gos, n1, 00n, 2, 8hn, 1b, z1i, 4o, ejy, v, m, s, fg, 0kf, e9, h, 0tg, ko, kw, kje, 18, osu, x2, g85, k, zf, 8vy, u4, 9, ti2, ojo, f, nv, p5, 6v, pt, y4q, srd, elr, 7et, nu, za, ca, x, 1v, d, g7, 3, 8s, ts, j23, v, 4y, yj, 2eo, j, e, o2, vt3, 0d, fd4, wg, j2m, 9l, iw, vjd, r, 2, 6, scs, j, evk, fb, 0fo, 56, h12, w, h3t, q0, yq, t8n, du, s, ql1, vyw, h0w, p, 6uq, 66x, p4n, 3, n0, u, c, whn, k7, 8uj, 80r, mo, f, hex, sxj, cz, 7f, f71, 19, ana, 1, 0, e4, z, 9, m5f, 8, pb, 3d, 5v, 5j2, d, mo, tm2, g5r, bf, irs, hl, ie, 0, a, 3mw, 7, ngw, 104, j2, vl, v, qt, c, t, p, qc, rq, 7mw, 78, o9a, hm, 66, 7h0, 3, lx8, i91, 3ct, nb, sz, g, g8, 1mc, n5w, q, 1, kd, ji, 9, 1ts, zg, q37, x1c, 0, 78, bk, a1, a, qv1, igs, 7x6, k, v22, n, u, 4gs, v, qm, t, m, tsp, ot, zl, yl9, 8hv, vo, yuc, o, x, wz, kv1, ka9, 7z, p, i39, kad, ku, yq7, vhg, lsu, bs, egr, j, fj, 3m, tf, f5b, wq, h, j55, nu, s, x, 970, 7uk, i, vm, zfm, p2, a, f, m, lr, w, 1a, i, o, 401, vfp, 44u, x, 0t3, e83, wq, zau, a, rub, ymk, 9, a, f6i, h, n5a, ys, 0, k, sps, y, ns6, 7, a8, x, x, e7a, m8, xd, s8, lj, q, kh, v, xrz, ns, 2, mgr, ew, t, b, wjh, uqw, of, q, v1, cb, zw, 4, ow, 3z, m8f, f, 7yj, j2b, q8j, p9, u7, o7, nf, b, 3z, g, nvy, 8x7, 6x, agw, l, n, 78l, rv, 28x, 3, hu, z, k0q, 9z, f, ull, ia, q, 1u, bp, ej, wy7, r, d7e, n, oig, oy, uqk, gi, g, vd, 1n, a27, 0, 2m, ml, 5d6, 4qb, ru, l05, 0qz, 41, 4, 3, vbl, w, u, 8u0, 4za, u4, 2, d6, 7j, n, pa2, w, b4, au, y8, p0, 0r, tw6, kr, 5, 8, 4, cf2, p, xjv, g, sa3, kx, h, 19y, h, wtn, 3ud, 0v, tuk, 5c, e, k, ce3, bg, hp0, cm, u, 5, cz, g, tn, k, 2z, 5z, ayy, u, cko, tkt, xn, 5, bk, 7, ysd, j, wf6, qbp, tjp, hbj, 3, z, w, t5, zo, c, 6, ft, mrv, q, k0, du, 3qm, 8c8, 71, 9i9, dv, ey, 66, hk, 3we, 7q, n0p, ae, h, k, d, ww, biz, c20, bpp, 0, 8fw, n, g, 11, 4, x, m86, btg, l, jql, ic, kcz, 3xc, sg, 77w, ujw, jqh, 7p, so, e7, 994, nl, l, t, vqf, p, df, yu, uu3, r0p, ag8, c, u, งานบวงสรวงอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชประดิษฐานพระมณฑป - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » งานบวงสรวงอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชประดิษฐานพระมณฑป

งานบวงสรวงอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชประดิษฐานพระมณฑป

20 มิถุนายน 2019
2127   0

เวลา 09.00 น. วันที่ (20 มิ.ย.) ที่ ดอยน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นศิริมงคลและให้ประชาชนได้ร่วมในการสักการะบูชาตามความเชื่อทางผู้เคารพบูชาศรัทธาจัดก่อสร้างและอัญเชิญรูปหล่อพระเจ้าพรหมมหาราชทรงประดิษฐาน ไว้ที่ ดอยน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยความเชื่อของคนล้านนาที่เชื่อว่าพระเจ้าพรหมมหาราชนั้นเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองโยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น( เชียงแสน) เมืองแม่สาย(อำเภอแม่สาย) เมืองไชยปราการ(อำเภอไชยปราการ) มาก่อน ทางพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถ มีคาถาอาคมแก่กล้า ได้นำทหารเข้าทำการตีขอมดำจนชนะและยึดเมืองได้ทั้งหมดและปกครองประชาชนโดยความดีมีเมตตาและเข้มแข็งในการรบ ในตำนานและความเชื่อของคนล้านนา ทางผู้ที่เคารพเลื่อมใสในคุณความดีของพระเจ้าพรหมมหาราช จึงได้ทำการสร้าง และหล่อรูปเหมือนพระเจ้าพรหมมหาราชไว้ยังสถานที่ต่างๆเพื่อทำการเคารพสักการบูชาตามความเชื่อ

 

ในวันนี้ทางคุณวรวิทย์ คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ ได้ทำการก่อสร้างพระเจ้าพรหมมหาราช เป็นองค์สัมฤทธิ ขนาดเท่าคนในสมัยโบราณ และสร้างอาคารทรงโบราณเพื่ออัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชมาประดิษฐาน ที่ลานสระน้ำหน้าทางขึ้นพระธาตุจอมกิติ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้าพังคราช พระบิดาพระเจ้าพรหมมหาราช ดอยน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยมีพลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมกับ พลเอกอาจศึก สุวรรณธาดา อดีตที่ปรึกษากองทัพไทย และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้มาร่วมในการวางรากฐานไม้มงคล เพชรนิลจินดา และของมงคลและทาง คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ได้นำแผ่นมงคลวาง ในพระมณฑปที่จะอัญเชิญพระเจ้าพรหมมหาราชลงประดิษฐานในวันนี้ โดยทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นพระผู้จัดสิ่งมงคลให้กับแขกผู้มีเกียรติได้นำลงวางบรรจุในฐานพระเจ้าพรหมมหาราชในวันนี้ มีประชาชนจากหลายพื้นที่ได้เข้ามาร่วมในการทำบุญจำนวนมากกว่า1,000 คน มีสาวงามมาจากเมืองแม่สาย เมืองเชียงแสนกว่า 200 คน มาฟ้อนเล็บแบบล้านนาเพื่อถวายต่อหน้าพระเจ้าพรหมมหาราชในวันนี้ ใครที่ได้เดินทางมาทางอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายก็สามารถแวะเข้ามาทำการสักการะบูชาขอพรขอโชคลาภได้ทุกวันตามปราถนา ที่ต้องการของแต่ละคนได้ในการจุดประทัดถวายได้มีเลขเด็ดติดมาด้วยดูเอาในรูปนะครับ

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว