รอบรั้วข่าว » จ.อุทัยธานี !!พิธีเปิดโครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก

จ.อุทัยธานี !!พิธีเปิดโครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก

21 พฤษภาคม 2019
293   0

เมื่อเวลา 09.09.น.ของวันที่ 21 พ.ค.2562 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาด นายพัลลภ ยอดศิรจินดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และผู้บริหารโครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและเด็กนักเรียน ประชาชนกว่า 1000 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

นายพัลลภ ยอดศิรจินดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวในงานโครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ในวันนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินการงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานี

กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ที่อยู่ห่างไกลซึ่งเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันในนามของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ

น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ ข่าว