เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 17 พ.ค.2562 ที่บริเวณหน้าสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธาณามณี และนางรัตนา จงสุทธาณามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 มีประชาชนจาก 64 ชุมชนของเทศบาลนครเชียงรายจำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งได้ช่วยกันกวนข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ เพื่อถวายแก่พระภิกษุสามเณรและแจกจ่ายให้พุทธศาสนิกชนนำไปบริโภคเพื่อความเป็นสิริมงคล


เริ่มพิธีด้วยตัวแทนจากชุมชนต่างๆ โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 8 แห่ง ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ นายวันชัยและนางรัตนา นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุลและนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ วานพานพุ่มสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ตามลำดับ เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่างประจำชุมชน และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครเชียงรายปฏิบัติธรรมดีเด่น ต่อมานายวันชัยจุดธูปเทียนบูชาาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป นำโดย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร สวดเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์แสดงพระธรรมเทศนา นายวันชัยและผู้บริหารร่วมถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์สวดอนุโมทนา จบแล้วนายวันชัยและนางรัตนานำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย และประชาชนชาวเชียงรายร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นอันเสร็จพิธี

ขอบคุณเครดิตภาพและข่าว จาก หัสดินทร์ธร สองสมุทร