ข่าวสารหน่วยงานราชการ » คริสตจักรโปรแตสแตนท์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อร่วมถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คริสตจักรโปรแตสแตนท์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อร่วมถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

20 พฤษภาคม 2019
182   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค.62 ที่โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ศาสนาจารย์ คณะกรรมการประสานคริสตจักรโปรแตสแตนท์จังหวัดเชียงราย คริสต์ศาสนิกชนในนิกายโปรเตสแตนต์ ตลอดทั้ง สานุศิษย์มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีในครั้งนี้ โดยประชาชนที่นับถือคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดพิธีนมัสการพระเจ้า เพื่อเป็นการรวมใจคริตศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อองค์พระมหากษัตริย์

โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงนามถวายพระพร และเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และในพิธีนมัสการพระเจ้า ได้มีพิธีอธิษฐานขอพรพระเจ้า แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการเทศนาและร่วมกันร้องเพลงนมัสการพระเจ้า โดยมี ศาสนาจารย์ คณะกรรมการประสานคริสตจักรโปรแตสแตนท์จังหวัดเชียงราย ประชาชนคริสต์ศาสนาในนิกายโปรเตสแตนต์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก