ข่าวสารหน่วยงานราชการ » นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย

19 พฤษภาคม 2019
1595   0

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย กิจกรรมเทศบาลนครเชียงราย ใส่ใจผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพอนามัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง  ณ อาคารกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

  • รายชื่้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ตำแหน่งผู้ช่วย….
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหา การกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒
  • ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
  • เทศบาลนครเชียงรายเชิญร่วมงานตานหาพญามังราย น้อมรำลึก 757 ปี มหาราชองค์ผู้สร้างเมืองเชียงราย
  • “นครเชียงราย ก้าวสู่เมืองแห่งอาหารปลอดภัย” จัดงาน เทศกาลอาหารเชียงราย ประจำปี 2562
  • เทศบาลนครเชียงรายชวนร่วมนับถอยหลัง ในงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 (Count down 2019)
  • Mobile Uploads0
  • กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน3