จากไฟไหม้บ่อขยะหลังพบสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลป่าก่อดำลุกลามเกินการควบคุม ขณะที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ​ ที่ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลป่าก่อดำนายคฑาวุธ​ นายอำเภอแม่ลาวในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าว​ ​มี ปภ.จ.เชียงราย​ เทศบาลป่าก่อดำ​ สาธารณะสุข​ทหาร​ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการดับไฟให้ดับลงให้จงได้สถานการณ์​ล่าสุดไฟได้ลุกลาม
ไหม้ช่วงเช้าเหลือ​ 2​บ่อ​ กินพื้นที่กว่า​4ไร่
ขณะนี้ทางฝ่ายปฏิบัติการได้ระดมรถแบ็คโฮเพื่อขุดขยะด้านล่างที่เกิดการปะทุขึ้นมาและฉีดอัดน้ำลงไปใน
บ่อที่2​ พบว่าไฟภายในบ่อสงบลงบางส่วนคาดว่าบ่อที่สองจะสามารถดับไฟในบ่อที่2ได้สนิท​ ไม่เกินเที่ยง
คืนๆนี้หากไม่มีลมกรรโชกรุนแรงหรือลมเปลี่ยนทิศส่วนบ่อที่3​ ยังลุกไหม้อยู่ทางรถฉีดน้ำกำลังระดมฉีดน้ำ
เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามจากสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะของตำบลป่าก่อดำ ด้านนายอำเภอป่าก่อดำได้เรียก
ประชุมหน่วยงานส่วนต่าง ๆเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในส่วนปฏิบัติการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่าง ๆ
นำโดย ปภ.จังหวัด ปภ.เขต15ของเชียงรายได้สนับสนุนทั้งอุปกรณ์และกำลังคน เข้าไปดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6
พ.ค. จนถึงวันนี้ (7 พ.ค.)สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น ก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์ก็คงจะคลี่คลายลง

นายอำเภอแม่ลาวกล่าวว่าเนื่องจากบ่อขยะห่างจากหมู่บ้านชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร แต่มีราษฎร์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งห่างจากบ่อขยะไป 100 กว่าเมตร ประมาณ 8 หลังคาเรือน ในส่วนการป้องกันได้ให้ทีมสาธารณสุขได้ไปตรวจเช็คร่างกายและแจกอุปกรณ์แมสหน้ากาก หากทีมแพทย์ประเมินสถานการณ์ว่ามีผลกระทบก็จะทำการเคลื่อนย้ายมายังเทศบาลป่าก่อดำที่เป็นศูนย์อำนวยการ โดยเตรียมการเพื่อรองรับและป้องกัน คาดว่าคงไม่มีปัญหา

ในส่วนของอำเภอได้ตั้งศุนย์บัญชาการขึ้นเพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนัน
สนุนฝ่ายประสานงานในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยได้ทำการประชุมซักซ้อมเตรียมการเรียบร้อยแล้ว

ในเรื่องปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปีนี้ ทั่วทั้งจังหวัดรุนแรงและมีผลกระทบต่อประชาชนในภาครวมทั้งหมด
สิ่งที่อยากฝากให้พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องการเผาและพิษภัยของหมอกควัน
โดยทางหน่วยงานภาครัฐและราชการก็มีมาตรการช่วยเหลือและป้องกันอยู่แล้ว แต่หลักๆ อยู่ที่ประชาชนที่
ต้องร่วมมือในเรื่องการไม่เผาก้อจะไม่ทำให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันไม่เกิดขึ้น ก็อยากฝากให้พี่น้อง
ประชาชนให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวด้วย