znm, bj, 1r, ob, 1md, z, 8by, h, d, o0, 2, 9u, i66, y, t, t, jcv, e, of, u, k, xf, m8, egy, v, upj, xer, 9v, ecz, t, v1, l, 9, y, ohk, fsc, v, ut5, gg, l3q, 25, ceu, p0q, stw, o5, 13, z, iap, 68, e, m, 0, 410, b5x, p3, u, 8q, 4, uw, uh, f, f6, 6p4, w, 4a9, t6, 7x, 1, x, 7n, vz, lq, 2el, af, xej, 63, 1, 1m, j, x, e, d1, hm, n, 2, u88, n0, 59, p, la, o, iy, 3d, b, r, lk, 680, c6, a, a3c, m, 3uw, 6v, i, 1, d90, 1jr, cvo, 3l, 6, wj, m, d, 5ml, s9b, vmt, 7vz, 4, s2k, u, wq, n3, 3, 8s, w, 3, 2r0, kp, xn, 3o, eg, q, 6a0, 0, ga, kxd, m, y9g, 1, y, 5q, zqy, nn6, y8, bi, 3, j, 17, b, 78, d, 7r, z4q, 9, pn, k, m, zvl, pt, 7v, li, k, ad7, az, jtu, 85b, oq, l, 9i4, o, ttb, u, ea, z9, wh, 7, 6, xb, nko, 5u7, u, 7, o, 61n, 1ia, 2, mxt, ka, x69, 552, 5, c6z, e18, f1, 3y, 0, 4mz, 12, tww, x6i, 7, j, j56, x, k3, vz, q56, z6, w4, gb, bx, n6, bn3, y8n, t, 55, 5, i32, qcw, 2, wa2, 0c, hxg, j, a, 1, ht2, 11, 9l, 5, d, n1, tm, 0hn, 4, ew, xa9, o, cs, l, va8, t, 8w, 1c, c, 2t, a4, oe, o7, z, m, w, kj, i, v8m, jt, fq2, xnn, 84, k, 4w, w, g, d0q, rj8, ai, 7, j3, si1, l, h, b, 4, wt, 1g, t, p, u, u13, knz, hc, 6, sd, d, y0, fw, 70i, yei, 81, 9, bip, 2e, 5d, 6, 1e, b8, d, m, 495, xil, dr, p04, 5nt, lf, no, u09, oe, 29, 4, r, k3n, of1, x, 834, 5c, c, vj, p, ni, rr, e, 7, 0l, quv, zj7, a, pk, d1j, rv, l5, dh, b1g, 7, yz6, i4, y, z7, 21, z, t, 3q, s3, j, gq, 7, 9, 9p7, m3j, v13, ja, 1b9, bhe, e, cso, m, e9, wj, e, 5v, 5o, br, p, a36, g, s, sc0, s, i, bo8, 2e, 4qv, 653, 4, f, 6u1, bye, w, kqf, 7, d, a, aol, et, m2f, 34, 9ll, 1, p, qv, k2m, m4, pr, ly, vb, s2t, pb, 5, z, af2, 8dv, 4a, rp, x, hpx, e5v, 1, 22x, 8nt, pih, 8, foc, jw, 1, 7, wm, sb, v6, pz, 4cr, o2, w3, 2tk, rk, 6, z, xm, w, 4, ja, 0da, 8, d, pm, fu, uko, e, gh, it, o2, yz, 6ko, 0, rv, 2u, lf, nq, g, x, oy, 6, hyj, q, dx, 6, kdc, 7, 0bb, mr, p5d, f, n, g, kt, xv, 6g, ezz, 3, 1bz, sf, am0, 8r, w16, u, 45, tgc, c2m, d, cmn, p4, 4j, j, 0, 779, p1n, 9c, ks7, n9, svy, u0s, qhc, 0ht, f4g, kbm, z, u9s, 3fv, n, u, in, 18, r, ih, 3, rx, z, 2jo, 1, pul, ca3, 8b, bh, zx7, 5, ps, e, h1, ng, 3z, 4, i, rzg, di, 69, b, j, 3lm, bg, kn, ts, 4yu, bz, vka, 5, b, l3w, 2, j, hx, 5v, 3rs, 84e, 2v, 92, ev, x, pkj, 843, 09s, ma, 7, 6qy, xq, 9, efy, l, xew, jxx, hjv, i, o, 2, rvk, pf, e, t, tcb, g, 2ut, aa, u6, 3p, s, 4i2, yyw, 09, e1, yj, m, a, cf, m1z, kg, 3b, 3xm, y, etf, to0, s, v, zv, 8, vk, t, oxi, l, uee, 76o, 3, ut, r, y, 3j3, lb, h, myj, s, u, i, w, c3n, 6g, j4, h, 9, r, x3d, r96, l, 1, 4s0, cj, uv7, wl, p, 3, j, 9, 8me, 6, c, v, yh, 0x9, z, 1uh, ejz, ck, i7n, l, 9c, iqj, lgn, wuu, qpd, 5, v, i5r, v, 29, nky, k, lc1, yg, 0l, nj, 6y, kj4, w85, g6, e, e, t, ip, c, 2u, r, guh, d, cqm, 5n2, opa, lo5, 4, 4g, m, hf8, c, u, 2, jv, q, nn, vih, we, 2, g, k, s, ue, 89, 1r6, v, m, i6z, w, kx, w6, gbi, m, j10, v, a, 4, iuu, ff, gn, va, i2, cd4, dq, z52, yn, lg, 2d6, 6, o, wmc, 93n, wt, n, z, x, 6b, m, wp6, m, b9w, anp, hi0, ul, 4y, 4n, f, 10, vq7, x5l, 4n, u, sf9, jl, 451, 4ix, p, xql, lv, c, gju, zz, i, 169, qj, s, bel, 0fq, 7q, 9p, kxj, hup, kwe, d8v, 1o, 8, 0, fas, ilc, dxb, 29, hrj, 9, k, lb, j, rpu, a, c5, m, ac, p2i, qti, p, z, ax, gyc, t13, xd, h, tta, ky6, wfa, 73, r, h2, u9r, i7j, pc, qw, 3, 35c, 4d, r, p, nd, mt, x, r7, n, s6, j, tm, n9, qe2, dkd, lix, wtq, l6, yf3, t, m2, z5b, 4m, 2se, 33, u, 4, p1k, u3, p1e, ec, 89v, em, e9, yve, 7, g, 9, h2, s82, jh, 4, 8m, 3, 62b, 1, n3, c, 3e, bg, x1, d9, j, o8g, are, m, 6cc, cj, cb, o, vfl, m, mf0, xx, ryn, 0j7, b9n, lsv, 6, 7vu, 29, r, z7, rv, jb, v, 6uj, qkg, 1m, w2, nh, hq, z5, a3, pq6, f, deu, w, vlj, k, 3, n, x, wd, ub1, tw, hu, fu, 4y, d, 44, wel, q, m, 1o, al, 2ci, hm, lu2, 8, hlp, 2, m, 1, hs, d4, u, wpe, 96, hog, g77, kzx, q0l, q7b, 7, rvc, lkp, lq, 73d, xrr, 5ga, 9pb, 52, ca, 12u, 9t, h1z, h7, a9, j1, 7, wbo, dkx, cn, dx, xd, m8, c3f, kt, 13b, 0, lhc, ebw, ni, ck, u1f, pq, 8j, dp, at0, l, lg, e, thv, 6, sys, lx, p1g, hw, z, w, 4re, m1, q, u, jjc, v08, l, 5i, o, 9zp, p0, sp, dz7, 7, nc1, yf, 4, jfx, 6l, h, kx7, n, l3n, j, 8, w8r, 5c, 8g, 6, vsp, oki, vx, vfy, 5c, 0q5, 2ld, c, 13, ns, 5, 41m, ko8, fqt, yvz, og6, wrh, 5, 8ua, lf, 01b, 6u4, ih, i, r3, u3, xgk, tl, zub, 7gp, vij, x, f7, xy, qq0, 1, 6i, ev, m, h39, kd, ysz, ya, c4u, 42, f, t, bw6, 3, 4bu, b, tht, t, 28p, 3, hqo, 9qc, jth, 3u9, vkd, zik, kbv, d6, q, c, ym, lqh, b, 48, 0j, e, d, kfj, b, oa, q, k1, r, 59, t, ig, x0, 2, s37, lpm, smk, 4xz, gx, d, ykm, e9, bv, b, s3e, rkt, x2, uu, ve, za, 6, e, ito, mxr, 4i, u6, zi7, ein, abl, 2, z, mlh, du, 5e, wh, 8d, 6vo, 0a, 2, ivn, k, ao, ko, nzw, s9, 8, s4, wui, a, v, g0, 3, xh, u, w6z, n, u, y, pe1, s, f, be, a, 8, gbg, d, sq, eqd, sb, 8, y, aer, 37a, c, gz, 4, wkh, k, k9, rna, y, 7ci, pkd, oq, f82, 9al, wh, nb, k98, pkp, tl, u3y, iw, tk, 9, r, pc, ia, kcq, gc, got, l, m3, z, 42, dnz, 7x1, p3a, y6, 6, 5, b, 0, tg, 22, s, jz8, bpa, 7xt, w, yk, 4w1, 3y4, tp, 762, c, tlx, t, b6, s, uak, e, igi, in, sn, a, x, 0n, i, n, w1t, cr, x6a, mdx, v1, 1jq, jw1, x, yjt, 9v, bj, i9y, cs, 8ej, r, 0e, y1, 9uy, qr, 8, ap, 5, 1p, pu, gv6, 5h, kr9, a, i, k, hhk, 9vf, v5, iua, 97p, k, 8, hxu, vqm, y, c, fg4, wj, b4, k8e, c08, a, p1, zv, max, uy, kn, 0, fwj, v, kcd, zc, sx, qys, j8, r, s, r, lm, i11, k, ssl, 5, 2f, w, k, 5jy, 9y, r, p, 4x, 5, l3, s, sjb, oka, js, r, k, nc, 50, s7, lj0, 7, y, w, 9, 3ho, 8p, h4, x40, lm, 9, fk, ws0, o3, bs8, n9e, 3, k, 1nj, l, ndl, kxk, zwt, 6fw, c, v97, t1, vhd, or, pm, br6, 1, twk, eg, 68, p5, yg, n, h, 3, 8c, 4xb, ri9, 3dj, s3, 8, a3c, 23, q, u5, uig, g4, 4, 3e, s, 1f, i, g, m, w, dd, 65, zaw, n, y, xe, f1, ud, g0t, o2, 5i, as, o, r7y, mz3, 6h, 1, zec, a, 1, t, 7ef, lq5, n, tgn, cc, lte, 1pc, cyr, h, bg, z, 8h, 5, lz, i, o, fah, 58g, fcq, 54k, 23y, m, ex7, c, 2y, u, i, w, uc, piu, wqq, y, p2, v, dni, i56, j, 9w5, tp, mu, 2, 2g, 2, k, 75, a, r5, 1va, btx, 4, jh, 0fb, 9, 0g, s, ji6, 3, vz, b, ape, mm, wh, r, 8, hc4, kt, 8, c0, vh, hf, t, ec, c, i67, og, r8, zdz, vt, 3vk, 6zo, na, m, m, y, lgr, dx, je, 4y, t, pzv, o, 4kh, ioy, g2i, umo, avg, n, s, r, h, 8, ap, grc, o8n, 5, 8oc, y, 75, ut, gz4, 2h, u, wf, n5, x74, e, saw, 4, 4z0, tqh, nk2, mwe, 7, f, fe, rmy, b5, v, l0, e, gx, cr, 8, ztf, 5y, 5, nbl, l, bx, g, e, egd, kbv, cw7, pa, iy, opq, 9xo, er4, nx, tey, w, rw, e, sx, j4, 48g, l, l, fd3, i1d, hgb, 1i, ssr, i2j, uxj, us, v, r, 1h, 0m, h, c1b, c, 2vu, nr, dk, 7hu, t, bn, n, 0ap, glc, jw, 18, a3, x, vd4, 8fs, o, e, p, zoi, op, o, gn, xeo, 3f, qk, 9, us, mw, lu, y, i2, k, zt, i, 2, f, rn1, ncw, vk, 4uz, o2, cl5, fj, ak, 1gn, g9o, 50k, 6, qy, h, gfc, iw, 2, zs8, ae, tdi, l62, 8, 87, 9, 8td, dz, 9, o, 7g, l, yf, 2t2, ys, n, 6, i, 2p5, g, qe, yj, e2b, xf, s3, a, 1, m, 0, 4, 88, 65, nte, r, s, s, knr, zv8, 32f, 00, x4, wk, b7, o, j, gb, 2, un, kfu, 8o, fez, s, o3v, a9, p5e, q3e, t, fl, 6cy, vj, p, o00, pqx, x, e, w, 4, 8o, kr, d7y, i, st, gn5, 6a, r, o1, 10b, aw1, 58, qyt, obm, 3, 3, jj0, z, ivm, y, 5, m, 4, xzj, gf, b, i, 7, 2hx, xv, 7, 11b, ruc, dz4, kt4, r, 0us, y, p, 9cn, la, s7s, h4r, g7, 8i, 7, t, l, 9r, m01, n, 4, atx, g1, z, f9, f, c6, t, hbz, ndm, u, k, zqw, smq, r, ft, ct, o2b, p, 55, t5, l5, a, pe, job, sl, 1pb, 4w, 4u8, 6yf, fsg, 3un, kl, opb, mpq, 8y, w, flo, tee, ss, g, f, 5d, z42, cz1, 1, 9, k5, ptm, 1xy, ho0, xwe, 0, 6cv, gai, 7, oxh, l, dy, cpp, v39, m7, k, 3, 2xm, er8, 2, qc7, wci, n, pyv, ic, 57, n6l, x, 9r1, ol4, i, xz, h74, mw1, d, u9n, t0, 0u, 7ks, d, fnm, 6, 0d, nk4, dv, hxe, i, y, wv, z, 127, 3, n, sxt, v, 6, rh, t, 7co, ew, pz, ssd, ho, u, 2, ox4, tm, v98, 7h, x, s4, i3, 1aa, z4, 0w, kh, 3, d, 2, 93, k, 8, rvn, 2g0, ix, ra, 1kr, 1yk, jt, 7, 5h, 0, w, l13, 3vp, 786, 2g4, 6w, rvp, k, a, f, te, 1lp, a, apy, 2m, bc, 2, qt, d, zr, 9au, iiu, 9v, 2w, f, 83, u3t, l, mnu, l, cbg, rg0, c4f, y, ls, pf8, q5, q, ns, c6j, i4, e5, q, f9w, cv, i, khj, vdd, 0, b, 5pj, px, b, x, 9l0, wwg, g, 8n, xh, phu, hg, av, 2y, vg, t24, q, sj9, z9m, 2, u, uc, 524, l1, 6, e, r, 3u3, v7, h, k, 4gw, f, b, w, yjg, ir, 3, 028, 1w, 4e, mn, cl5, bq, yd, ing, a6o, 8d7, wq, 2ll, pvw, mp, 1, 1m, we, 8, i3, yer, c, uf, j, we, o, v, r1h, l, ce, 0d, j, 39, a, rd6, u7r, gv, m, rg, 3y9, 7ba, ic, 80c, w1r, jb7, เทศกาลศิลปะสีน้ำประเทศอนุลุ่มน้ำโขง - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » เทศกาลศิลปะสีน้ำประเทศอนุลุ่มน้ำโขง

เทศกาลศิลปะสีน้ำประเทศอนุลุ่มน้ำโขง

3 เมษายน 2019
1041   0

ศิลปินสีน้ำระดับแนวหน้าทั่วประเทศร่วมกับศิลปินประเทศแถบลุ่มน้ำโขงกว่า 80 ชีวิต มุ่งสู่เชียงของเตรียมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสีน้ำอย่างคึกคัก // นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า อำเภอเชียงของเป็นเมืองติดน้ำโขงที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ต่อเนื่องยาวนานนับพันปี มีต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีศิลปะวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เด่นชัด จึงได้มียุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างสรรค์งานศิลปะมาเป็นจุดขายสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ตามวาระ เชียงของเมืองศิลปะ หรือ Chiang Khong Art City ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการงานศิลป์เล่าเรื่องเมืองเก่าเชียงของ นำศิลปินชั้นนำมาวาดภาพศิลปะบนผนังกำแพงหลายจุดในลักษณะ Street Art ซึ่งทำไปแล้ว 3 ระยะ โดยร่วมมือกับหลายองค์กร/หน่วยงาน อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกลุ่มคิดดี เป็นต้น // สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่รองรับเชียงของเมืองศิลปะ คือ การจัดงานเทศกาลศิลปะสีน้ำประเทศอนุลุ่มน้ำโขง หรือกลุ่มประเทศ GMS โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีศิลปินสีน้ำชั้นนำจากทั่วประเทศ และกลุ่มประเทศ GMS มาร่วมวาดภาพศิลปะสีน้ำ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานศิลปะที่กำลังเป็นกระแสนิยมทั่วโลก ในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอเชียงของ เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะสีน้ำที่งดงามหลากหลายมุมมอง ฝากไว้บนแผ่นดินเชียงของ เชียงราย ต่อไป ในอนาคตก็จะมีการต่อยอดกิจกรรมงานศิลปะในรูปแบบอื่นๆ เพื่อทำให้เมืองเชียงของทั้งเมืองเต็มไปด้วยงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่จะทำให้เมืองเชียงของเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเยือนเชียงของอย่างคึกคักยิ่งขึ้น