ตะลุยข่าว » พ่อเมืองเชียงรายนำคณะหน.ส่วนราชการร่วมงานอุ่นไอรัก

พ่อเมืองเชียงรายนำคณะหน.ส่วนราชการร่วมงานอุ่นไอรัก

13 มกราคม 2019
919   0

พ่อเมืองเชียงรายนำคณะหน.ส่วนราชการร่วมงานอุ่นไอรัก

วันนี้ (12 ม.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเกิดการตระหนักเรียนรู้เพื่อสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

ที่มา:สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย