ข่าวสารหน่วยงานราชการ » เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย

9 มกราคม 2019
2343   0

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานเชิงบูรณาการ จากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้ประชาชนได้รับทราบ ณ สวนดอกไม้ เชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคมฯ จังหวัดเชียงราย