ตะลุยข่าว » วิ่งสร้างสุข ระยะที่ ๒เพื่อหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุผภัณฑ์การแพทย์

วิ่งสร้างสุข ระยะที่ ๒เพื่อหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุผภัณฑ์การแพทย์

8 มกราคม 2019
228   0

จ.อุทัยธานี !!ปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรม วิ่งสร้างสุข ระยะที่ ๒เพื่อหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุผภัณฑ์การแพทย์ ร่วมกับอำเภอทัพทัน อาคารผู้ป่วยและอุบัติเหตุ ๙ ชั้น ปี 2562

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการรับมอบเงินบริจาค โครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะ ๒(อุทัยธานี-ทัพทัน)พร้อมนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชครรรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศบาลเมืองอุทัยธานี นายศุภกร กิจสุวรรณ(ต๊อก)ดารานักแสดงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่และประชาชนที่เข้าร่วมงาน”โครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะ ๒(อุทัยธานี-ทัพทัน)ในงานนี้ด้วย

นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม วิ่ง สร้าง สุข ระยะที่ ๒ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุทัยธานี เป็นการประชาสัมพันธ์และระดมทุนทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาจัดทุนรับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 9 ชั้น และพัฒนาด้านการแพทย์ตติยภูมิของโรงพยาบาลอุทัยธานีโดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทันกล่าวต้อนรับ พร้อมกับมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีได้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ซึ่งระยะวิ่งจากโรงพยาบาลอุทัยธานีมาอำเภอทัพทันทั้งหมด 18 กิโลเมตร พร้อมกับเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 508299 บาท/////////น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ถ่ายภาพ หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดอุทัยธานี