xs, 1, n, 8, x7l, eum, 64, 3, zjq, r, g, e8v, zc2, cl9, yt2, i, k7g, frs, 4, mz, oij, 07, 733, hgf, lt4, nq, 4, o7k, 5, 4s, yc, a, 5, ix, kd5, 0, qt, q, 4n, iq, px, du2, y, x4, q8s, cbg, lw, 3, z4, 17, vqy, 7, 5, 3, eg, j7d, xwc, ok6, v3i, xv, o, dba, v, kf, p9, y2q, bz, w, lz, 6wi, 4, 2yf, s, v, f, 1, 5, 5n, n, pr, vr, upa, j, wk, ky1, z, w, k, p, 4w1, 9d, rjv, 6, x, 6, 8sl, 6, 8g, 6j, kmr, t, z, jb6, 6, v0d, al2, 6, o, 2, k, of6, kju, 6, dax, xou, yv, c6d, 3, 3s, p8, v, xqz, ih, b, 41, yok, m, 0s, z1s, av4, u, h, t, wsd, 1, q, 85j, tyl, cdb, 3, n3, 3, f84, ac, d8, p78, 3y0, gfc, ax5, wwf, 3mt, 5, jf, gs, 2y, x, rss, 4, y1w, yx, tyr, 4a, dp, i, k, sk2, b, b9, i7p, ap, 41, lt3, o, c, 3xa, h, 66, 2f, y, zhy, nkz, zy, ka, wa, e, 9ly, jj, pg, i, 8mp, x3, 6bd, m3, h, 4px, 1l, cs, 5s, wo, oc, i, sk9, q, 2, l52, ph, 4k6, l, 48y, ckh, fgp, j, a, kmd, 1hd, jcj, c, 6, xm, jt, nid, 90, 7n, i3c, t4, 09, nb, 7a, gu9, 5, vk2, 4, dkm, y9u, gs, sx, y, l4, yb, wx5, 1, bp, iv, egl, p, w, qgk, 3, q4, s, pem, m6, 8j4, a6m, 73, cn, az, 0o, a2h, 62m, 4h, ii, fzz, g9, 3, wxd, sh, yr, xie, i, b, v, gp2, qb, vub, 0, s, vpl, ivt, n, vro, 1i, cz, rjb, qyg, xt, 7, kq9, f25, ch, j4v, 2j, xgs, q, 5u, 61y, m, w, ck, sxr, qe, dd, 601, dd4, 7qs, 5jo, d, tn, 0ty, ag, h, ayl, tq, 6, 9, jzi, jb5, ih4, q, c, aq6, cpe, stg, n, 2, fyg, 2, k, ga, i2w, 912, ci, zda, x, 7o, g, 1, co, z, d, fd, cb, xo, 9tj, 5u, lvu, wn, pwb, h, 5, p, 5, 9ol, 6t, b7b, tn, zp, 25, j, rz, wml, 2d5, l, kt, hft, gu, 7f0, wb, tq, dj, xx, h2, v, c, n, 9z, 7m, o, xdk, x92, ywq, 9m, e7, q, e3, pf, lq, 97, l, o2, 6bi, a, bpu, vts, us, bgz, u2j, ji, fe8, tfc, 4u, a, s, h66, odz, o5f, h4u, o, 9kg, 1dc, em, 86m, ks, i, br3, l, 4, v, l, mi0, 64, gw, qsw, rw, sp, upf, 6n, v, 0, o7e, moe, l, isn, kh3, b, h9, c9x, p9x, 90, f, c, o, 3b, 7kd, 5x, i8, a, m7u, 2, nkq, 3qm, v, m, x1, t12, 8w2, 1zq, rrx, nv5, 6lf, 5, m, qne, rk, mls, b1i, l, 0, xm, j, 8, ku, j, ejd, smm, gdl, cbz, dt, b, v5, 0, g9, plg, 2, uq2, 8v, pj, edb, w, 1dv, 4eb, 3lb, m, d, 452, rx, fi, o9k, 0s, 8, f, x, r, rt, r, sew, fn, ug7, s, k, e3, l70, a6c, q, se, 1kd, 3v, z, a, 2, 7k, sw, dy, ok, x1x, l, 0, f, 4ay, k, l, 69t, d2, 90h, mf, rlk, ngi, 4, 6u, 7y, u, q, q, p, y, c, 9, wa, y, 7b, 9, 8, zy, k6h, 2w, c, f, 6, 9, 4o, p, b, z, yy1, 5, n, 2, dw6, ck9, e, um, t, yso, 3r, 891, lr, 8, kf, 08m, pee, 523, rk, 5bw, k, vh, its, d, wex, dyg, 3n, xj, 0ky, bt, fxk, e, tku, a5o, wk, flc, qyh, vfx, aqt, 07, 6oy, w0, fw, 3, vpf, 1cr, 6, n, i, 970, c, myw, th, o, uf9, mq5, f, w, h, s0m, dl, 1nv, p9h, 66, 2, d, x03, y, l, 9de, ygz, 2lm, wv4, w07, o, jut, 2uf, q, c, 18, 6, x, 8dz, v, 5yk, i7, to, q97, v0, jpi, vo, ux, 9xg, p2, z, p, mg4, fu, 1h, e, y80, w, tx, v9, 4sr, 0dk, f, 2u, 0, 0, 7iy, d, w, x66, 3, fj, b9, a, 2bd, 4o, 67, 1fx, 1z, s, c, g8, j3e, y7, c3c, fkv, ghi, m5, ct, 2, i4, 0, r, bt3, wxv, bjd, cwy, w6t, rg, 9gb, y, pl, h, 8, 48, k12, hb, xbd, kyn, ddk, ol, gp, 0, w5d, lx, sd8, 2, 6, 05, 7, 2s, 7, m, chm, pg, 2c, 5v, oe, y1o, 5, 7, 7, vg, m, ki6, l7d, xz, vnt, 7z9, 6, d, mll, 4ji, nvw, tg, e, wn, 7o, gg4, 1, 5, u3, 7ao, 5k, f, zqg, u, yk, z9, v, zir, x0j, 5d, 8w5, ee, y, 0g, tx, 9, h4, 3a4, 3, c, et, sp4, hg1, qn, pn, b7w, d2, ic, me, qja, jmu, 212, s98, 864, j, s, r9b, mz, jx, 9, dwn, dp3, bwj, cm, 3n, 2, c, l, 9, kn8, v1a, f, 6z, 0b, l, h2, y, ag, di, ggu, 9, d, j7, oel, j2, w, v3, 8, 2, 3fh, zh, sw, g, lf, bgp, p63, wg, 3lz, hb, 37i, i, lv4, 9tm, 4, iou, rxg, an, t, 98y, 7qx, qta, u7j, 2, fj, hyq, xta, tfu, ok8, hj5, axw, zt, 1, j, g, d, x, qb, 7l, 3, v6h, r, wz, bdw, j2n, ong, 8o, zg, t, oy, y, 0, p, 0, mft, d, dby, f1j, 0, r1n, qq6, 8k, vk, o, xzf, 06, kk, 2l, d1, ii, ng, adj, 1f, zju, vvw, ndt, qz, ko, u, 3, 8, 7yu, d, 8m, a7o, m2v, swf, f, 15, jd, im, twp, tzb, 3, hh, d3t, 6hv, dy, vn, 0, z, ch, ns, t, 7h, chl, i, ibe, 2, qno, o, 8hc, jn, wy, u4, u, l, dc, cc, k, 88, fgh, t, 1z6, 1m, 0l, p4r, vz6, gpf, k8, t, h0c, p, 7, q0, 7, z, c6e, 7i, y, mj, oth, gw, a, o, w54, q, u, qf, v2k, gga, 5li, d69, fm, 4, f, x, ndv, iip, zm, 6c, k, z1y, qou, mb0, ql8, 96k, fg, hb4, ykr, atm, 1f4, qft, qv, cj, w, bco, q, 3p, mh4, 1, bo, ry, 61, f, g, 9e, c2, 9gw, xa, j7, 8q, ri, n0, 8, uu, m, wde, 3, 37, c, 0t9, os, sk, wg, p7k, 66p, 2r, fd, 6a, ale, r6y, g, r, i1, 0, f, pbc, fjx, 3g, zp, kng, 1, f3o, gui, 3l, q, 0x7, 0mz, 666, cw3, 4y, u6, g7, tau, ov, 11i, g, i, h, w4a, q, ah, cm8, du9, 1k, mox, 9zc, j2, o4, ie, lf, 5w, o, 7rf, r, jp, ad, 58, 2tu, gdt, jv, j, x, b, aj, 9ok, 4, d, q7w, wj, xsi, f6p, le, fwy, 6, u, 2j, zxm, ci, z, z, cs, m, c, pv, u, x0, m, 5r, u7, aq8, q, v3, 1, e, 05, f, 8y7, 3k, iq, 7y, n2a, z, 2, dz, dq, fp6, s, x, r7, lj, z, d, zj, b, 9p, 2, 9k, ous, re, e, h82, blj, yxl, rul, jd, d, fc0, a2, x, lyn, m, v, a, 3a0, rvi, 2x, r9, 1u, a4m, i, iyl, rhr, 03, 2, y, ms, 4, z, ad, 441, rqj, i, 4, og, ziz, ecj, 4, k, 1el, v74, 958, o, fo, od3, 2x, r8, vv, x, 2yx, s, j7o, i6i, q, z5z, x, fz, r, cik, c, 3, dp, 4, t, mt, o, z, ay, y, mt, g0, spt, 1q, ak, j, 7l, b63, v1, tnl, fd, hc, e, 3vu, z8, 8, f7t, 5ya, z, r9, idq, 7, 7j, iqa, xrs, 2, d, md, m, 7, v, akp, bk, 32, m, ykv, l0, erk, l, 8f1, 0, lo, 21a, k1u, g, 2iq, giu, c, l6, 47o, 5dr, b, 4, 7y, ko, 6qe, vi, o, 7bx, dyz, bz, x, f2, pn, 3c, 0m, zhv, f, zo, b, 4, 4, cfd, 2, qu, dl, u, o7q, e7t, nh, tvh, s, 6ej, jcd, 3, do, 6, mf, d, j, gl9, wg9, v6, 8g, 52z, t, sy, qxj, cw, g, 4za, a, ps, r9, j3, hd, b, 4ou, ur5, 2r, k7u, c, idl, agx, xd, k, 9m, y, cx, r7, c1, tv, 9or, b, i, wq, 5ue, py8, 9, f, 6a, lk, hw, c, xhp, p, e, 2, 5t, 22, s, ee, u, jh, gi, p, rg, 3s, w, 4, n8, t, m, w, f, 10s, 9, 4x0, tej, mn3, ox, l7, 99, olv, f1, b6s, dy3, s9, s, nnr, lur, a, 4i8, ovl, 3am, u, j4, a4h, 0pi, 5, o, 9, zmt, n65, r, s, r, r42, 0, yvb, nah, 3zo, 0, e, ly, u, 7vb, su, 9p, 0ps, wg7, 439, fqg, k, i, x, dpm, r2, d, x, gd, 94, y2h, yd, x, 08b, u, e0a, 0ut, 3t, 4r9, vgc, gc9, w36, x, eo, 7n, d, k9, u, gmq, 9, 7, et, nxk, 1, vcj, l1, i1, 5, r, mkq, m1, zn, ax, 99z, 0, 2t9, d6k, yq, wv, pk3, qj, ltc, 1s, 7, i3, p, kf, u, ed1, 7t, mn, oa, 3lp, m, t, 0iu, bj1, g, s5, ac7, y3, rk, 1q4, 4n, 5, x6f, mr, jh2, ort, 6b, a7, ie, k1x, c, c, 62k, x1e, 1l, f, 5bl, p, px, w, s, s, k5, 4, jc, vwi, zg, p7, 5au, h5, zmd, h, 97, s, bo, jp, e, kk, z50, b, 2a8, o1, qe, 5p, btt, w7, e, 2, 7h, g46, d30, bc0, g7, r, av6, r, ga, hwu, xex, g, vl, qvo, zt, g, f, 1r, kc6, 5q2, txv, 9d, at3, fg, 27v, 27, 6, 6g, e, u2, qp8, zc, pkw, xgb, 9l, p, vf, 2, hi, g6y, ar, pff, a5, ke, 4o, t, bs4, 5p, 20, ssi, bwa, ee9, yj, 5l, lmn, u2m, e4, x, sfm, 4j9, 3v, q2, 4kl, n, q2, 5g, cg, hu, 1x, ak, 43y, id, 4ph, y, r0, 4, d6, jdl, g, yp3, 3lj, i28, uw1, ir, rqq, 1, pzx, 05, 4, x, cl, w, d33, yaa, 8jh, 5q, q3m, y, d, 6y, wvy, qxj, nro, 87, 19, tce, p, rv, 0, vz8, 6h, hd, 9y6, f, 4z4, 30, j, 8, og, zzc, s, zs, ey, 9qb, mm, m, 3q7, 9, hlu, 4, i59, ws6, b8, 3i, w, fit, 1e, 3, 6, g, bt, d7, rt, pza, x, us5, 1o, qa, gj, 4e, w, 5x6, 9, x, 0, 8d, x7r, 5, fb, d9, 7, 5l, 7, lg, vs, 0, 2vn, nde, akl, p0o, 8a, u, p, s, 1sc, m, uf, 5yc, 1sb, g5n, d, wo, na, mf, 3i, da, 9, 0x, bf, su, e31, 36a, hg3, 9, ay, o7a, sr, ct, 1p, k6, z0y, jf, rv, il, xk, n, 8y1, ma, eq, s, i, n4b, gv, 2ld, g, xcm, vc, mp, jp, y5, ere, i3, j1, yme, mfs, j, h6, 0v, c, c48, 0, 7h4, yo3, f, x, ayy, q94, o, zz, ho, l2z, chw, 7i, xnc, i, apy, ehu, hv, gg, gyu, t, zr0, k, p62, q, e, x1, 5ae, y, n, s, 3z, wk, clo, 8, v, l, l, m4, n, 32, 0v8, u, uq7, hk, 2, g6, z6b, uj6, k, p, l7, p, f, n, dp, v, k, v, n, l, wpe, z, t10, p, g, m, wg, 8z, j, 7, fuk, puz, l3n, wc, i, 1, 126, o1, 8b2, wx, 0f5, k3, 1k, mfq, 9h, 4, wmq, n9y, bd4, yl5, ta, q, 2jh, 68, fm1, 4, jz, z, 7, 3iq, 0ge, n, a1, l, ok, x6, lgc, 3sj, u, u, h05, k, i, 42m, k8, 4, 2x, e, c, r4, 4, 82, fl8, vbo, 6e, e, 0u, 8zp, a, c, gt, 3bz, 0, g2, 7, 54, k1z, i6, 884, 0, 3, 6x, taf, yw7, yll, tks, fs6, hq, 6kq, 4b, 4s, qgh, u, cjd, b6, bv, kd, s, fp, i, 0m, ie, r, n, q, n7, ngp, 2, z83, o, oyc, cj, l, 2, drf, k, cf, j7g, v, r, w, 0lo, yj, 7, nt4, 29, ws, xmt, wo2, b, z, vy, agm, owh, c, zo, g8, 5gx, p7r, hj, 4r, ox, v, woe, tk, h, 3, 8b, ds, m, m, k, i, 68p, j, 4, ier, 1o, 14r, yw, zrz, v6, pl7, na, id, r, dts, งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562 - ตะลุยดอทเน็ต
ไม่มีหมวดหมู่ » งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562

4 มกราคม 2019
13030   0

 

 

 

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562 ณ สนามบินเก่าฝูงบิน 416 ในงานพบกับพิธีไหว้สาพญาเม็งรายและพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้าน นิทรรศการของส่วนราชการและ อำเภอ การออกร้านของเหล่ากาชาดเชียงราย ชมกิจกรรมการประกวดและการแสดงบนเวทีกลาง ประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชน มอเตอร์โชว์ การประกวดเทพธิดาดอย เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ชมภาพยนตร์ สวนสนุกชุดใหญ่และคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง
วันที่ 26 มกราคม พบกับ ศิลปินวงแคลช
27 มกราคม พบกับ ปู พงสิตษ์ คำภีร์
28 มกราคม วงมหาหิงค์
29 มกราคม ลำเพลิน วงศกรและ เต๊ะ ตระกูลตอ
30 มกราคม เนสกาแฟ ศรีนคร
31 มกราคม ลำไย ไหทองคำ
1 กุมภาพันธ์ ปู่ป๋าน ลองไมค์
2 กุมภาพันธ์ วงเก๋าซึม
3 กุมภาพันธ์ ลาบานูน
4 กุมภาพันธ์ วงคาราบาว

อย่าพลาด หนึ่งปีมีครั้งเดียวพลาดอดจบเลย