ตะลุยตะลอน » อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมียนมาร์ประดิษฐานงานไม้ดอกอาเซียน

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมียนมาร์ประดิษฐานงานไม้ดอกอาเซียน

29 ธันวาคม 2018
5843   0

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมียนมาร์ประดิษฐานงานไม้ดอกอาเซียน

วันนี้(29 ธ.ค.) เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2018 หลวงพ่อโอชิน คุมารา รองสังฆราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมด้วย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์มาประดิษฐานภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
สักการะเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2562
สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาครั้งนี้ ประกอบด้วยพระพุทธรูปจำลองจากพุกาม เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลัก จากไม้ศักดิ์สิทธิ์และหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ ซึ่งชาวเมียนมาร์ให้ความนับถือเป็นอันมาก , พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระชิวหา, พระโลหิต , พระมังสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยี่ยมชมความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ และ
ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018…..