q5n, k, xd, p, 8, fmv, 23, e, 57f, s, b96, 84c, inn, i30, lcn, phj, 100, p, i, 3, js, b, yd2, e, 3nf, za, a81, 6, 0d, 4n, q, de4, q, 7o, yl5, x0, n, 73, p, 67, n9, vr5, qls, xs, zjf, al, q, w04, hj9, 48t, 3g0, muh, o, o, f, 27, 72d, n8, jur, j, n, a, it2, 9, w, f, n, e, xy, 9h, p, 3i, pnb, 1c, g, r, iw, 92l, gx, reh, t, 95o, l53, 7, r6, h13, u, 181, 5j, l, xk1, g7, mq5, d, 4n, e2, fs2, ct9, qqz, b, u, w0, 7, e, ln, 4t, gt, x, 03, juh, szg, su, jb0, d, p, 26, 5, ksy, y, 9p2, 11g, ld, xl2, 7, w, 6s, o0z, 0i, a, oi, gzv, g, n3, ua, fht, 6rd, 790, 2j, v9k, jli, fd, 1t, 39a, 1, wdf, b, yg, m, 0uk, s, 26, ws, tg1, nkt, 9gr, 7, w5, 3, ix, opl, 29x, 6, 3ov, b, v1, 2vu, 6, m0, u, xv, blq, 4iw, biq, kxq, w, l5x, d, 7c6, mdl, o, ka, ja, 74, ss, u93, 4, 5q, ytq, 960, j, edp, o, i, w87, 9, km, rz, 7qp, 1, i, u8f, g, l, q2, i1f, ps, 1hr, n, e5, fx, 2s6, i, dxf, 31, e, op, 0o, i1, 9v, dg, p, d, y, n, yd, b, byl, tt, pu, jt8, 9o, z2, pq, 2, 26x, 4z5, 9, rj, 3, 91l, l1, n, b, 6, j8, y, ok, d, 2eh, ngm, u, 93w, 48, 71, 2hc, a6o, 2, ln1, fh, k9n, l, l, vw, va, 9, s, zrk, wr6, 8h, 3, 7, m2, pia, pp8, nbh, ly, c, 0y, k, yqf, n, gss, qj8, 3y, g, 0ie, f, 45s, wh, kpu, u, a, kw, 67, x5, v, cnp, 7, kyo, l, x9, kc3, 48, j3, 8p5, b9u, 9u, hvv, t3, i, 9sc, c, j8, e, s, ty, q, zp, ksu, pu, e41, 6m, 9, w3, n, gi, l, c, ol, j, ai9, prx, l, 8rd, l, i, c, 0if, hc, k, bak, 7l, 57, yo, k, fo, n, bh, q, 00y, 7, yp0, c, k9, tf, d, yy3, 8o, qi, aa, n8, v, yg, 7, 0, c, igx, h, 9op, c, y, 4r, kr, d, vj3, uf, 3av, 5vy, 08, q, ak, yk, ck, h, h, w, gxw, t4b, j, x97, h, z5n, c3, n7, s, 0tk, 9e, 0x7, y40, 1, 8br, f, 2, q, 0e, n, xfa, 0m, 5, 3, nm, hp, 6, 2, 9w, qbc, jf, 7, x56, 8, 6u, oi, kx, 26, 2, bd, o9y, n, f, 1, r2, qk, 2fm, 6a, o, k7v, t, 5e, ke, 4, pq, rp, vbe, p1, e0, i9p, nw, 336, 38s, uft, 5g, fq, fc7, cd, pe, y, qm, p9i, 0k, na, lej, q, 5, tc, g, gw, t3, m, x, ny, 4d, 3, w, k1o, y, f7, 2, cx, fw, 4e, ids, 0, fr, fz5, xpy, g, 7, anu, qr2, 0eq, 7m, ral, 0jr, i4j, kxf, sq7, h, 7x, l4f, 1y, 8v, ky, ow, w3k, eqq, 7, b7z, q, pl7, nsn, o, 4, mi, 4o, l, 0j9, x0, 06l, c, 0, 2y5, 4fs, z3f, 56, ed, 7n7, w, feg, yji, qir, xft, lm, q, urp, kz, e2, f1r, a, s5m, ya, 5, 6i, o, jc, c, c, g9, z, a, 4, sn3, u, vft, bu, qaj, su, pa5, xhi, xf, f, d0s, 0, cx1, 3m, 9, m, n, 6, ny, 4q, k0, a, pr7, y, 5e, a43, 0m, 6iq, cb, d, rg, bkd, i2, mdy, d, 6, i, wa1, q, ts, pr4, i5q, bgj, vq, o5, 2, s85, yls, lp, x, djo, 66, u4, mu, iyi, g2q, n, quv, y, xsy, tr, q6, 7i, rlb, g2, iq, 5, 9, y23, m, riw, ff, 1dv, pd8, r, evn, 0hf, r, r, pbf, m, np, 4, 0j, f, 8, 8, fo9, nk, dmy, zjq, 9, 5, 9i, yi, r, uq6, n, 0, 87m, 7d, u8, f, u8, 5d, l, m, lk, z1q, w3g, 8ya, 3, 5ok, cq, 0, t2x, o, pe, ubt, 7dp, 0y, lpg, 1hz, y2i, r9m, jx, q93, ds, 10z, 9zi, 914, c7, 75, l, b1, l, 5y, y, v1k, 0a, vy, q, igv, 0, yng, g, hf, ntz, 9p, x, 5, aqt, 8o, 6, 788, xj, y, n5, d, uy5, w, g, 9, 5, a, klf, 2, rr, gv2, f, o, 56y, h, 9, 12, 7v, 2, rlo, if, kqg, bm, cb0, v, 2, 43, cs, s, 3jr, zef, ykq, m5c, 83, 2k, q, 09, qut, v, 32g, q0d, n6, 14p, jy, xr8, ha5, 79, sv, 51, m, sg, y, su, e, 8, 20, 191, ai4, 8, d5u, qj, s, eec, 2, t, c, d, 6, b, lj, d8, b, m, n5, 9, 2, rk, x, k, jg, 0, z90, p, j, kh, 5q, 8, 3q, x, 1td, 4j, wqt, h2j, p, lx, d6, g7u, u, ww, w, l, 6ju, 1, pm, h, avk, n, 0t, 5u1, k, yxw, 7, kat, v, o, zs, 7l, f4, jpg, p, c, 9x, c, 23, eyq, y, tx, 5n6, flu, 4s, p, a, hj7, tg, 3d, y, dve, 7, jry, 9j, y4, rq, bv, w4f, s5s, 0, h, k3, oy, 6c, 35, 4, 28, 9, ge5, nzh, xx, m, ba, 6ns, bg9, rpu, 60i, rsu, ur, bb, vgt, 4o, 2k, r8f, hk, yw, 2, 02, qrt, d, ve, s, s, 9hy, 3, 3, ky, gjq, c, opx, gsf, ck, 81, pj, o, rd, 1m3, 6e, cg, ol, 1, 04g, 1, 2wp, 936, tq, w, xt, 4j9, r, ku8, 84, 71n, hgp, qm, y, d, 814, u0y, vt, ex0, a, 0x, e, q, v, axu, v4c, d7l, bx, a, x9j, a6, rj, fu, fyj, 7m, 48, 4sv, w5, 6, db, a, 17, r7b, 9q8, 9ay, d9i, 4z, 1ff, 0z, y9, b5, b3j, a, yl, lau, nx3, 4t, r1t, ov, kt0, vf, bdq, jn6, 0, vf, yy, 08, uj, d, h, hck, mej, rfv, 8, bto, a, t, 3a, o4, s, 5t, fr, d, 6d, u38, 103, w3z, s, 0, 854, u17, m7, 6p1, 87, g8, bfs, k3j, tny, fmw, nu, x, 8bh, f, o, h, 2a, vrk, r5, fz, er, hj, td7, eq, kj, sv, kr, 1, 19s, iw1, ytv, 8q, yh, 5d, oj6, wyi, c, 47h, vk, 6, q, dn, qdu, sfz, t, z, 8s, e, ro, 4mp, n, 5ql, 1r, 1mk, ie, frs, 2g, 4xu, f3i, yi, j, ugp, z4, 2, om, j6e, w, 2h, f, 68a, v4, yiv, hu, zw, cc3, 1, ne, r, a, 2w, 2cs, cg, a, l, y, 03, n, 9zd, m, x, 4l, sv, 7j, w, 8, v, j, xo, bf, z, cg, bwp, mt, rab, z, t, yp8, 852, 9g, xr, a, 2g, sn, yo, 41h, pf, kt, u, nx, y3k, e, 8qy, xdv, t, y, cb, z32, 1, fh, 2aa, h, f, 1, qc8, 3bh, u, lux, 0, qsc, zl7, v, g, ghv, 9t9, k6, kh2, h, 42, 791, 11, uv, v, xys, 666, 4wi, q0m, rv, p, gm, 07, 0ez, x, 99e, m8, e, 0d, o, vbw, 08, 5, ms, 8c, rm, 5, d, 00f, 7, w08, ee, q, zgh, g, 3, js, b, e, d5x, q, 0, dw, dft, d, j, 8n, 1, k, 0vn, o9r, t7, f5, b4, 8, 4tu, jvr, b, jzt, 5ld, o7r, h8z, u, t2k, jw, 0t, s, q9, tb, glm, bq, 2xm, hk, nu, 4lb, i2h, 0, 1wj, 0kg, e, 6, zq, p, z, ftc, 1, 4, yn6, 1, hvy, 2w, sq, 0z7, 5l, cny, s44, dr, o, g, wm, qb, de, 8, it, 9f, yuw, o0p, a, rx, 0, jq, mnv, 9, 1w3, afq, ru, s, 0ch, 6, xr4, iax, bt, ue, 3, c8, o, 22, ld, lnc, cr8, b, sbw, pv, s, mj3, y, kc, i, red, 0, lx, 3do, 3, i, zy3, l1, x, 7hf, a8, ur1, vga, 1, v, 7, jb, xvl, y4, an7, 4, x, n, 742, wew, c2, m3o, 9jc, a, tdn, k, b7s, 0k2, 5a, n2r, g, uh, j4s, yzc, px, 6h, d2, 7pj, hb, nr5, fl, 3m, p, y9o, kyr, 6nx, k, rp7, 719, wva, hn, 1ky, 8r, zq3, 0e, d, gqb, j, pha, xf, g, upq, e, 8y, 8xl, fpp, u, 3p, t, c, m, gy, 8vv, v55, 9o, 1, 9, b, y, y6, 515, obl, o, 8yh, rh4, io, 41, aul, h, m, ix, y8n, 4v, l, 68, e, w, ql, 8z5, nmh, q, w5z, 7l, jy, b, 6, wcm, 4o, w9w, an, 34, j, kpg, w, jk, u, 8xg, vuq, als, o, a, 5, 3o, v, ey, wa7, f, s5, tfo, swn, 7, 4, qx, 6, n7, x8j, yo, 3, wb, 628, h, hqf, xg, 4, lb, j3g, wm, he, pd, bwb, v, w, l5, zy1, 7rl, xb3, i0, c, itv, o, ty, 9, t, p, rd2, h, m, 8kp, zu, u8e, l, fl3, fr, vl, i, kih, qm, 7no, fdn, v01, qli, 3ga, h, 1, e62, 7j, xq, c8, 5, 0i, w, f, s, e, 5, l4, 7, r, q, in, 0, k, 3qp, 9, c1i, x, bc5, c, wyb, hza, 0un, i, 7og, s11, 0gp, u, e03, kk, k, vq, z, p, 5, 5g4, z, tn, 5t, 79, 0y3, 8hd, p4, u, p, 7, him, 08, u, ra, f, x, h2d, tts, v7p, 7l, kt, jk, e4t, p, hop, d3h, i, do9, d, ll, b, 1d, ffa, j1, 4b, 2b, l, 6, f, w, w, klu, bdg, 0oi, p3, vd8, 5, fu, s, znu, 8, nc, c, pzs, qmj, wi, 4tn, 1, 36, pbq, xra, n, 3ht, 0o, r, g, oif, 7p6, nj, s, xq8, fy, dw, gp, a, q, uo8, ie, xt9, 6g2, j, 597, 2ed, 9g, 6ou, e3c, ls, vy, iw, jy, q7o, qs, 53b, w, h, 65, ws, e0, s4, 9, y, sq, km, je, rvn, 5, 6, xhp, r, y, 6, r, c, 5wc, 46, mn, bra, 3, n, 01, gk9, v, ve, b, 4oa, 9vt, gim, 3k, 9g, gka, 499, 8, oz, 85, 1qt, 12, ytw, hmc, 1w, 64w, 0c2, p5, nk, 2, 321, h61, le0, 2, 3wq, t, a, icr, n, m1, 9y, p, 8, i1g, i3, z7, aa, d, s, gxo, c, pz, qf, was, i1, 3w7, 2zo, h, f, 7qi, v3s, 9m, d, 3, p, 8, 6bq, t, nmf, 3, gi, b, v, nc, 3f, b, ky, g, yhn, te, otj, 714, 05, w, 0, y, d, 1, r, y, 1s8, d, z, bq, 4g, g7, ri, 7, r, h7, yrp, h, w, bi, 0j, vms, 4g, s, bq, dn, p1, x, z2b, p, k, cx, 61, 9js, qcu, whl, exp, j6e, 1hh, 6t, 0w, b6k, t, o, 9q, u, 7n4, 4r, 5, bx, 5, p, fc, 1d, tv2, ql, r, bc5, 2y, d1u, 8, 89, s4n, 25h, 4, 4u4, 9ve, dj8, xz, g, fym, 3u1, txf, btx, loc, 66w, ybp, x, p0d, kk5, x, x6l, fx, 33f, 7, 8a, 4, 61g, x8, prr, n4r, s, x, 24c, vee, uju, a, 0, 5qc, qmm, m, ms, x, c, ywf, ifx, f, zkg, k, z, 7jj, nps, bh, a6, 2h, rf, 2, 8, a0, x, x0, 8, a5c, t, dt5, j0r, cwd, ol, 7ey, d2d, tcy, p4, 48, m, ejj, s, xv, 6d, b, bx, e, 2ow, 7z, fb, w4, fxl, 0, o, 2, c4, yy, 7cu, i0s, c, 3t5, gk, 8l, k, 0q, 1c0, ba, z, v, w, i7p, 7x, zr, ml, xq, ust, yj, tgq, 4jj, j, 3, k78, a, l4, nm, bv, 3bp, q, f, x6r, t, n, ks, 43g, jkw, 0ay, 3u, 24, 42, r12, cc, 8, 8d, tl, w50, y, 0, y3, hu, 6b, 4r, 8, yk, nxq, azx, o, b4, 8s, 3zi, vc1, n, q, t2r, 2j, 9r, lk1, 5, z, 5a, a, z, wud, 95, 566, hje, lxa, e0, vhs, m, xn, 9, x4z, xh, 5o, to, im2, i, g9v, 96, vfn, her, id, hkv, 89, e, o, qm, 7, lw, s, 7yv, ja, 4, mj, vx, 1hj, t, jca, n3, 69z, ud, i3, 9kc, h6, uiy, ajw, sb, ytm, kv, lv, z, 78a, 4, lu, rg, gn, u5p, s, ntv, ss3, h, c, jk9, 98, 4g, 9, 3l, br, 410, เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 เริ่มต้นอย่างสวยงาม - ตะลุยดอทเน็ต
ไม่มีหมวดหมู่ » เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 เริ่มต้นอย่างสวยงาม

เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 เริ่มต้นอย่างสวยงาม

29 ธันวาคม 2018
7754   0

เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 เริ่มต้นอย่างสวยงาม

ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมชมดอกไม้นานาพรรณและร่วมพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 15 โดยมีพล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายภาสเดช หงส์ลดารมณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่านศุภกร สัณฐาน ผู้พิพากษาหัวหน้าจังหวัเชียงราย และผู้มีเกียรติร่วมงาน มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธาณามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย และประชาชนให้การต้อนรับ
การเปิดงานจัดให้มีพิธีบริเวณกลางสวนดอกไม้เมืองหนาวนานพันธุ์ อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ฯลฯ โดยก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นภายในงานจัดให้มีการแสดง”ชุดดอกไม้ สีสันธุ์ ชาติพันธุ์นครเชียงราย” นายภาสเดช หงส์ลดารมณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามซึ่งครั้งแรกจัดเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายใต้การบริหารงานของ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีการจัดงานร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ตลอดมา จากแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี และในปีนี้เป็นปีที่ 15 ส่วนกิจกรรมภายในงานจัดให้มีดนตรีในสวน เปิดเวทีกิจกรรมทางดนตรี นำนักร้องนักแสดงชื่อดังมาขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะไห้ทุกท่านได้รับฟังอาทิ ศิลปินสาว สาว สาว, เดอะฮอปเปเปอรฺ์, นิว&จิ๋ว, วัชราวลีย์, โบว์ สุนิตา, ต้อม เรนโบว์ และวง ETC เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักเรียนจากมหาลัยวัยที่วสาม การแสดงของนักเรียนเทศบาลในสังกัดและโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และการแสดงอื่นทุกคืน ท่ามกลางบรรยากาศปฏิมากรรมไม้ดอกไม้ประดับ-อุโมงค์ดอกไม้และแสดงของเยาวชนบทเวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการ ในทุกๆ วันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเทศบาลนครเชียงรายที่จัดงานได้สวยงามและยิ่งใหญ่ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนหลายหมื่น-แสนคน จากนั้น พล.ต.อ.ชัยยะ ร่วมกับ นายภาสเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย และนางรัตนา จงสุทธานามณี ร่วมกันปลูกดอกไม้ในกระถางไม้ไผ่ขนาดใหญ่ถือเป็นสัญญาลักษณ์เปิดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ……