ตะลุยข่าว » นครเชียงรายจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

นครเชียงรายจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

6 ธันวาคม 2018
5577   0

นครเชียงรายจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

ที่ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงรายราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย คณธผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวชุมชนจำนวนกว่า 1,000 คนร่วมงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้เนื่องในวโรกาสวันคล้ายเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นซึ่งบทบาทของผู้เป็นพ่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนสังคมเนื่องจากพ่อเป็นผู้เสียสละอดทนในการดูแลครอบครัวในฐานะผู้นำของครอบครัว
ในการจัดงานในครั้งนี้จัดให้มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยผู้แทนจากชุมชน/องค์กรเครือข่าย การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและการมอบโล่เกียรติคุณพ่อดีเด่น ประจำปี 2561 โดยนายดิเลน นิ่มปากน้ำ กรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย รองประธานชมรมสื่อออนไลน์ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนกว่า 30 ปี ผู้ทุ่มเทงานให้กับสังคมและครอบครัวได้รับเกียรติเข้ารับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย