ตะลุยข่าว » จ.อุทัยธานี แถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561

จ.อุทัยธานี แถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561

1 ธันวาคม 2018
313   0

ข่าว จ.อุทัยธานี แถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561 ณ สภาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 30 พย 2561ได้มีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบจ.อุทัยธานี นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอบ้านไร่ พ.ต.ต.นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว นายมนูญ ดอกกุหลาบกำนันตำบลบ้านไร่และประชาชนที่มาเข้าร่วมในงานครั้งนี้

การแถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งในครั้งนี้ เนื้องด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่คุณค่าของพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่อนุรักษ์ที่เกื้อหนุน ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี และเพื่อประชาชนทั่วไปได้ร่วมภาคภูมิใจ ในผืนป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกทางธรรมชาติของโลกและเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสัตว์ป่า และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วม สำหรับอำเภอบ้านไร่ เป็นอำเภอที่มีสถานท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำำพุหวาย วนอุทยานถ้ำเขาวงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดและยังมีกลุ่มต่างชาติพันธ์ทั้งขุม ลาวเวียง ลาวครั่ง อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทำให้มีวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม อาทิ ประเพณีปิดบ้าน ประเพณีปิดบ้าน ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ ประเพณีจุลกฐินวัดทัพคล้าย รวมไปถึงมีแหล่งทอผ้าโบราณพื้นเมืองอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
การจัดงานครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุทัยธานี ให้มีรายได้ในการพัฒนาจังหวัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวอุทัยธานีจะได้ร่วมกันต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อไปสุดท้ายนี้ยังมีการสรุปผลความก้าวหน้าความคืบหน้าในการดำเนินงานและพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง อีกด้วย

น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ถ่ายภาพ หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดอุทัยธานี