ข่าวสารหน่วยงานราชการ » คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมกันปล่อยขบวนแห่กระทงเล็ก-ใหญ่ และมอบรางวัลการประกวดเทพีนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง      ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมกันปล่อยขบวนแห่กระทงเล็ก-ใหญ่ และมอบรางวัลการประกวดเทพีนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง      ประจำปี 2561

27 พฤศจิกายน 2018
7134   0

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายทั้งสองท่านได้แก่         นายณรงศักดิ์  เตือนสกุล และนางบังอร มะลิดิน ร่วมกันปล่อยขบวนแห่กระทงเล็ก-ใหญ่ และมอบรางวัลการประกวดเทพีนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง      ประจำปี 2561 เดือนเพ็ญแจ่มจ้า ลอยกระทงล้านนา ณ ขัวพญามังราย” อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ให้การต้อนรับ Mr. Ying  Haizong เลขาธิการเทศบาลนครเชียงรุ่ง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ประจำมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยี่ยมชมการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งในปีนี้ผลการประกวดเทพีนพมาศ ในปีนี้ผลปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 12 น.ส. นาตาลี  สุกีอุระ รองอันดับ ได้แก่ หมายเลข น.ส. สุชานุช  ธรรมวงศ์  รองอันดับ ได้แก่  หมายเลข น.ส. มธุรตฤน  แก้วมะโน  และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข น.ส.สุชานุช ธรรมวงศ์  ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิงสะพานขัวพญามังราย