ข่าวสารหน่วยงานราชการ » เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีลอยกระทง

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีลอยกระทง

23 พฤศจิกายน 2018
10227   0

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบหมายให้  นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561  ซึ่งในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีแนวคิดในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ  “สืบสานป๋าเวณี ยี่เป็งเจียงฮาย” ท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา ด้วยโคมไฟล้านนาที่สวยงาม  และในค่ำคืนแรกนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม    และการจัดแสดงราชรถบุษบก ที่มีความสวยงามด้วยรูปแบบศิลปะล้านนา นอกจากนี้ นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล ได้เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ    ซึ่งประกอบด้วย  รางวัลหนูน้อยนพมาศ   หมายเลข 12 ด.ญ.สืบสิริขวัญ  พรมวงค์.  รองอันดับ 1  หมายเลข 8 ด.ญ.จิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล.   และรองอันดับ 2 หมายเลข 18 ด.ญ.รัชชวรินทร์ วินิจกิจเจริญ  ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงราย (เชิงสะพานขัวพญามังราย)         จังหวัดเชียงราย