ข่าวสารหน่วยงานราชการ » นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

23 พฤศจิกายน 2018
11855   0

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย   นางรัตนา  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ประจำปี 2561  และโอกาสเดียวกันนี้ นางรัตนา  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  ได้ให้คำแนะนำในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี  และแนะนำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประวัติความเป็นมาของการจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย   เพื่อให้ผู้รับการอบรมซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษา จากสำนักการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักศึกษา จากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้นำความรู้ที่ได้รับตลอดระยะเวลาการอบรมมาใช้ในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์  ในช่วงระยะเวลาของจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม  ครั้งที่ 15 ที่มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 61 – 28 มกราคม 62   ณ ห้องประชุม Downtown  ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงราย