ข่าวสารหน่วยงานราชการ » นายกวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยวัยสามนครเชียงราย

นายกวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยวัยสามนครเชียงราย

21 พฤศจิกายน 2018
8286   0

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.45 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยวัยสามนครเชียงราย กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมความสัมพันธ์การประถมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย  รวมถึงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชน  และในโอกาสเดียวกันยังให้การต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของทางเทศบาลนครเชียงราย  ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย