ข่าวสารหน่วยงานราชการ » นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

21 พฤศจิกายน 2018
6698   0

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะในโอกาศที่ทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดินทางมาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  พร้อมทั้งได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่ทางเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะได้จัดขบวนราชรถบุษบกแห่องค์ผ้าพระกฐินพระราชทานและขบวนสักการะ เคลื่อนขบวนจากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำตรงไปทางหอนาฬิกาเชียงรายไปตั้งองค์ผ้ากฐินพระราชทานเพื่อทำพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีฯ โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนี้จะได้จัดขึ้น ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นลำดับถัดไป