OTOP นวัตวิถี บ้านร้องหลอด ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

OTOP นวัตวิถี บ้านร้องหลอด ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านร้องหลอด หมู่ 3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้( 20 ต.ค. 61) ที่วัดร้องหลอด ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภออำเภอพาน เป็นประธานเปิดงานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ห้า ที่อยู่ในอำเภอพาน มีนายยอดชาย ผ้าเจริญ พัฒนาการอำเภอพานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชาวชุมชนให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อการท่องเที่ยวบ้านร้องหลอดหมู่ 3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อการพัฒนาและเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ สร้างความโดดเด่น ของชุมชน ผนวกเข้ากับสินค้าของชุมชน สินค้า OTOP ที่มีการพัฒนา ซึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่น นำมาต่อยอดกับหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและบริการโดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพและรายได้ จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการร่วมกันระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หลังเสร็จพิธีเปิด นางภัทราวดี ปัญญาบุญนายอำเภอพาน นายยอดชาย ผ้าเจริญ พัฒนาการอำเภอพานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนป่าสักพากันเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานที่มีการจัดซุ้มจำหน่ายสินค้า OTOP ของชาวชุมชนบ้านร้องหลอด ก่อนที่จะได้เดินทางด้วยรถสามล้อ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ 5 ฐาน บ้านโบราณ สะดือร้อง กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตเสื้อเตาอั่งโล่ ปั้นเตาอั่งโล่ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวอีกด้วย…….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *