ตะลุยข่าว » ชาวบ้านเกษตรกรตำบลประดู่ยืน นับ 100 คน เเห่!!ขอความช่วยเหลือไปยัง อำเภอลานสัก เนื่องจากไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากโรงงานอ้อยมิตรเกษตร ปี 2560

ชาวบ้านเกษตรกรตำบลประดู่ยืน นับ 100 คน เเห่!!ขอความช่วยเหลือไปยัง อำเภอลานสัก เนื่องจากไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากโรงงานอ้อยมิตรเกษตร ปี 2560

11 ตุลาคม 2018
1733   0

ข่าว จ.อุทัยธานี ชาวบ้านเกษตรกรตำบลประดู่ยืน นับ 100 คน เเห่!!ขอความช่วยเหลือไปยัง อำเภอลานสัก เนื่องจากไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากโรงงานอ้อยมิตรเกษตร ปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยมีนายมนัส ชำนาญเกษกรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน ได้มาเป็นตัวแทนให้กับชาวตำบลประดู่ยืน ของ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมนายอนุพันธ์ สารสุวรรณ(กรรมการสมาคม)ชาวไร่อ้อย ไทยเศรษฐ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก ร.ท.ธีรชาติ โชติพรหม มว.รส.ที่ 2อำเภอลานสักและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนพร้อมชาวบ้านกษตรกรกว่า 100 คน ที่เข้ามาร่วมฟังในครั้งนี้

นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์กำนันตำบลประดู่ยืน ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ปี2560 ของตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ยังไม่ได้ตัดอ้อยส่งโรงงานและยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากโรงงาน จากการสอบถามเบื้องต้นได้ความว่าเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 หลังจากที่โรงงานปิดหีบอ้อย โรงงานได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่เข้ามาเจรจากับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สรุปความว่าต้องมีการสำรวจแปลงปลูกที่ยังไม่ได้ตัดและโครงสร้างของลำต้นอ้อยว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดเพื่อนำไปประเมินราคาชดเชยหลังจากนั้นจะนำส่งรายงานให้บอร์ดบริหารโรงงานเพื่อทำการอนุมัติการชดเชย ปัจจุบันเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา 3-4 เดือน เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากโรงงานแต่อย่างใด ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในเรื่องค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสักเพื่อช่วยดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญญาดังกล่าวเบื้องต้นให้กับเกษตรกรของตำบลประดู่ยืนและตำบลต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนของ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

จากการได้สอบถามชาวเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนก็อยากขอความอนุเคราะห์ให้ทางอำเภอลานสักช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาของชาวไร่ชาวเกษตรกรเนื้องจากไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทางโรงงาน กว่า 3-4 เดือนแล้ว จนชาวบ้านเกือบทั้งตำบลได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านนับ100 คนที่มาในครั้งนี้ จึงขอเรียกร้องให้จ่ายเงินก่อนเปิดหีบปี 2561 ชดเชยกรณีที่ไม่ได้ตัดอ้อยปี 2560 จากโรงงานอ้อยมิตรเกษรรและสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดอุทัยธานี(ไทยเศรษฐ) ขอให้ท่านนายอำเภอลานสักเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในการประสานไปยังหน่วยงายที่กำกับดูแลโรงงานอ้อยมิตรเกษตรและต้องการให้โรงงานอ้อยมิตรเกษตรทำสัญญาตัดอ้อยให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้ตัดอ้อยในปี 2560 และสุดท้ายนี้ ขอให้โรงงานอ้อยมิตรเกษตรไม่คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรที่ไม่ได้ตัดอ้อยในปี2560 เป็นต้น//////น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ถ่ายภาพหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดอุทัยธานี