ตะลุยข่าว » อุทัยธานี วันรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙

อุทัยธานี วันรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙

10 ตุลาคม 2018
892   0

ข่าว จ.อุทัยธานี วันรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ต.หนองแก อ.เมือง

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 09 ตุลาคม 2561ได้มีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ปลูกปอเทืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมนายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น ร.ท.สมศักดิ์ ปานาม หน.ปกร.กกล.รส.จว.อ.น นางสาวเผาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผอ.โครงการชลประทานอุทัยธานี นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต พลังงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน รวมนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คนที่เข้าร่วมงาน

นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีได้กล่าวงานในครั้งนี้ วันดินโลก(World Soil Day)ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื้องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม(The Humanitarian Soil Scientist)จากสหกรณ์จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติในช่วงเวลาดังกล่าวหนึ่งในกิจกรรมเทิดพระเกียรติคือการรณรงค์ปลูกปอเทืองให้มีดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะต้องหว่านก่อน 55 วันของทุกปีต่อไป//////น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ถ่ายภาพ หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดอุทัยธานี