ตะลุยข่าว » คปภ.ส่งเสริมความรู้ด้านการทำประกันภัยสร้างหลักประกันให้ผู้อยู่อาศัย

คปภ.ส่งเสริมความรู้ด้านการทำประกันภัยสร้างหลักประกันให้ผู้อยู่อาศัย

8 ตุลาคม 2018
2692   0

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้( 8 ตุลาคม 2561) ที่ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายตนุภัทร รัตนพรชัย รองเลาธิการ คปภ. เป็นประธานจัดเสวนาในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้ผู้ประกอบการหอการค้าและห้องเช่า มีนายภาสกร บุญญลักษณม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 1 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการหอพัก บ้านเช้า บริษัทประกันภัย กว่า 400 คนให้การต้อนรับ

การจัดโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการหอการค้าและห้องเช่าในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ในฐานะหน่วยงานของรัฐตระหนักถึงสำคัญที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยมากยิ่งขี้น รวมทั้งสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้ผู้ประกอบการในการดูแลผู้พักอาศัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้พักอาศัยอีกด้วยการจัดงานในวันนี้ในช่วงเช้าทาง คปภ.ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การให้คำแนะนำผู้เอาประกันและพร้อมกับให้คำแนะนำในการทำประกันอุบัติเหตุสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากบริษัทที่รับอนุญาตจากรัฐที่ถูกต้องอาทิ บริษัททิพยะประกันภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย รวมทั้งได้แจกหมวกกันน็อคให้กับผู้รวมกิจกรรม 300 ใบ ก่อนที่จะมีการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้ผู้ประกอบการหอการค้าและห้องเช่า