ตะลุยข่าว » สุดทึ่ง!! นักศึกษามหาลัยวัยที่สามโชว์ผลงาน

สุดทึ่ง!! นักศึกษามหาลัยวัยที่สามโชว์ผลงาน

24 กันยายน 2018
1040   0

มหาลัยวัยที่สามนครเชียงรายจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสรุปผลและแสดงผลงานการฝึกศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

 

ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสรุปผลและแสดงผลงานการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2(การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ) โดยมี เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ร่วมงาน พร้อมด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน 8 หลักสูตรที่ได้เรียนมา
สำหรับในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีการทางพุทธศาสนา พระรัตนมุนี
(ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.)รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปสวดพระพุทธมนต์ ตลอดทั้งวันจัดให้มีนิทรรศการการแสดงผลงาน 8 หลักสูตรที่เปิดสอน อาทิ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรศาสนา หลักสูตรสุขภาพ หลักสูตรสิ่งแวดล้อมหลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรเศรษฐกิจ หลักสูตรวัฒนธรรมและหลักสูตรสังคมและความสุข พร้อมการแสดงวัฒนธรรม

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการ ดังกล่าวของเทศบาลนครเชียงราย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นนครแห่งความสุข ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ทางเทศบาลนครเชียงราย ก็เล็งเห็นว่า หากทำให้บุคคลเหล่านี้มีความสุขได้ ก็จะให้การเริ่มต้นความสุขเกิดขึ้นในครอบครัว หากสังคมครอบครัวเข้มแข็งก็จะส่งผลให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งอันเกิดความรักความสามัคคี ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากหลักสูตรที่เล่าเรียนทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สูงวัยด้วยกันและนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้อีกด้วย……….