ตะลุยตะลอน » ไชยปราการเปิดท่องเที่ยวotopชุมชนบ้านไทยจีนยูนาน

ไชยปราการเปิดท่องเที่ยวotopชุมชนบ้านไทยจีนยูนาน

14 กันยายน 2018
831   0

ไชยปราการเปิดชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีชุมชนบ้านไทยจีนยูนาน

 

นายอนวัช  สัตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีชุมชน บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน)หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับนางฉันทนา  อรุณรัตน์ พัฒนาการ อำเภอไชยปราการ  นายวิญญู  หยาง  ผู้ใหญ่บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ประกาศเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ในเชิงนวัตวิถีชุมชน เปิดตัวรับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ  ตามที่รัฐบาล คสช มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้เป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างรายได้สร้างความมั่นคง และความสามัคคีภายในชุมชน โดยให้ทางภาครัฐเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  หมู่บ้านใหม่หนองบัวเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมา55 ปีโดยนายพลลี เหวินฮ้วน (เลาลี) ได้ขอตั้งกองกำลังทหารกองพล93 ในตะเข็บชายแดนไทยและได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ให้ช่วยดูแลตะเข็บชายแดนพร้อมช่วยผลักดันโจรคอมมิวนิส เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยและได้ตั้งกองกำลังมาระยะหนึ่งจึงได้ปลดอาวุธมอบให้กับรัฐบาลไทยและบางส่วนประพฤติตนดีได้รับสัญชาติไทยและกว่า95%  การเปิดตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ได้นำเอารูปแบบความเป็นอยู่ของไทยจีนหยูนนาน ขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิม  การแต่งตัว  อาหารการกิน สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  ที่ยังนำเอาวิถีชีวิตของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้  ได้นำนักท่องเที่ยวที่มาเข้ารับชมการคั่วกาแฟ  การผลิตผักดองหยูนนาน  การทำใส้กรอกหยูนนาน  การทำหมูหรือเนื้อส้มทรงเครื่องหยูนนาน  การทำสุราชุมชน สุราวอดก้า อาหารกระป๋อง ที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน ใช้คนในชุมชนที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าสู่ชุมชนและครอบครัวผู้ผลิตและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ได้ในหมู่บ้านนี้ และยังมีสถานที่ผ่อนคลายบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอาบ แช่ตัว แช่เท้า ได้โดยทางหมู่บ้านจัดบริการในราคาชาวบ้าน มีโรงเรียนไทย และโรงเรียนสอนภาษาจีน  มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู ศักดิ์สิทธิ ให้เข้านมัสการ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับตัวเอง  ถ้ามาในวันหยุดก็จะมีการแสดงของชาวบ้านในชุมชนพร้อมให้ชมแบบหยูนนานหลายชุด

 

ที่มา: สำราญ แสงสงค์