ถวายพระพร » ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

17 สิงหาคม 2018
1427   0

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2561

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง