ถวายพระพร » ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

14 สิงหาคม 2018
1351   0

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ 9

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย