ถวายพระพร » วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

13 สิงหาคม 2018
1257   0

 

 

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

หจก.โรงน้ำแข็งรุ่งทรัพย์พรหมชัย