ตะลุยตะลอน » เริ่มแล้ว!!!ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”ตามรอยพญามังราย”

เริ่มแล้ว!!!ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”ตามรอยพญามังราย”

13 มิถุนายน 2018
888   0

เริ่มแล้ว!!!ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”ตามรอยพญามังราย”

                    วันนี้(13 มิ.ย.61)ที่ อนุสาวรีย์องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์  ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช” มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายคฑาสิทธิ์ ชัยปรมัตถ์ นายอำเภอแม่ลาว วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตัวแทนภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับการการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้และกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพญามังรายมหาราช พร้อมสร้างการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักบ้านเกิดและประเทศชาติ ตลอดจนรู้รักอัตลักษณ์ล้านนาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนสินค้าและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆ  โดยในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ครั้งที่ 1 โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย (ห้าแยก) พร้อมทั้งการเยี่ยมชมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว

                   สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช” ยังจะได้มีการจัดให้มีกิจกรรมการเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวขึ้น ณ อำเภอพญาเม็งราย, ดอยตุง, เชียงแสน และดอยจอมทอง รวม 5 แห่ง 7 สถานที่ท่องเที่ยวตามลำดับต่อไปอีกด้วย……