ไม่มีหมวดหมู่ » งานลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย ปี 2561

งานลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย ปี 2561

14 พฤษภาคม 2018
1350   0

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงรายและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายจัดงาน”ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย”ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย กิจกรรมภายในงานท่านจะได้ชมพิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่( 17 พ.ค.) การประกวดธิดาเจ้าออลิ้นจี่ ชิมและเลือกซื้อผลผลิตลินจี่สด แปรรูปจากสวนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย อย่าพลาด!!! 1 ปีมีครั้งเดียว